Πάτρα: Πόλη Τεχνολογίας και Τέχνης

Η Πάτρα, μία πόλη με μεγάλη ιστορία όσον αφορά στο εμπόριο, στην πολιτική ζωή (13 Πρωθυπουργοί) και στη Βιομηχανική της συνεισφορά ψάχνει απέλπιδα εδώ και 25 χρόνια να βρει το στίγμα της μέσα στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δρώμενα.

Εάν βρισκόμασταν στη δεκαετία του ογδόντα το στίγμα θα ήταν απλό: πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Η εποχή μας όμως μεταλλάχθηκε ήδη, μεσολάβησε μία τεχνολογική επανάσταση και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ο ελεύθερος χρόνος σε ατομικό επίπεδο πολλαπλασιάστηκε, η επικοινωνία διογκώθηκε σε υπερεπικοινωνία και οι υπηρεσίες έχουν πλέον αντικαταστήσει τις παραγωγικές διαδικασίες.

Δυστυχώς για την Πάτρα οι διάφορες ευκαιρίες χάθηκαν (Ολυμπιακή Πόλη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα), σχεδιασμός δεν υπάρχει, δυναμική δεν υπάρχει, η ανεργία των νέων εκτινάχθηκε και το σοβαρότερο απ’ όλα, δεν υπάρχει στον ορίζοντα προοπτική ανάπτυξης που να δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίες για τους νέους.

Η Πάτρα χρειάζεται ένα στίγμα, που αφενός να αντανακλά τη δυναμική που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα και αφετέρου να διασφαλίζει την ελπίδα για βιώσιμες θέσεις εργασίας. Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε το στίγμα, που μπορεί να αποκτήσει η πόλη παραθέτοντας τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα. Η Πάτρα πρέπει να εξελιχθεί σε πόλη της Τέχνης και της Τεχνολογίας. Η Πάτρα μπορεί με το υπάρχον δυναμικό της να τις υπηρετήσει και τις δύο κατευθύνσεις και χωριστά και συνδυασμένες σε κοινές δράσεις.

Α) TEXNH

Όσον αφορά στην Τέχνη είναι γεγονός ότι υπάρχει προϊστορία για ένα θεατρόφιλο κοινό, για ένα κοινό που δείχνει ευαισθησία στα εικαστικά, στην κοινωνική διάσταση του καρναβαλιού αλλά και γενικά στα γράμματα και στον ποιοτικό κινηματογράφο. Εδώ θα πρέπει να γίνει μία μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ομπρέλα συντονισμού και συστέγασης όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Ιδανικό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Πολιτισμού (ΚΕΠΟΛ), που θα στεγασθεί στο πρώην Αρσάκειο κάτω από ένα διοικητικό σχήμα με την εποπτεία του Δήμου ή της Περιφέρειας. Το ΚΕΠΟΛ θα πρέπει να ασχοληθεί με την προώθηση της θεατρικής τέχνης, του χορού, της μουσικής, των εικαστικών και του κινηματογράφου σε πλατιά λαϊκά στρώματα σε ερασιτεχνικό επίπεδο και να συμβουλεύει όσους επιδείξουν ιδιαίτερο ταλέντο στην επαγγελματική αξιοποίηση του. Το ΚΕΠΟΛ πέρα από την παροχή εκπαίδευσης θα μπορούσε να αναλάβει σειρά εκδηλώσεων και εκθέσεων. Η χρηματοδότησή του θα μπορούσε να ενισχυθεί τόσο από κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού όσο και της Περιφέρειας. Το ΚΕΠΟΛ θα μπορούσε με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας να συνεργασθεί και με το γραφεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απευθυνόμενο στους μαθητές ενισχύοντας την πολιτιστική τους παιδεία.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όσον αφορά στην Τεχνολογία είναι γνωστό ότι η Πληροφορική ξεκίνησε από την Πάτρα το 1980 και έκτοτε ιδρύθηκαν 45 τμήματα Πληροφορικής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Η βιομηχανία των νέων τεχνολογιών (Πληροφορικής και Επικοινωνιών) δημιούργησε τουλάχιστον 700 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και εάν συνυπολογισθούν και οι αμειβόμενοι Μεταπτυχιακοί και Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ και στα Ινστιτούτα δημιουργείται μία κρίσιμη μάζα τουλάχιστον 1500 εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι πλέον μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των άλλων πόλεων ώστε σύσσωμοι οι φορείς της πόλης να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να στηρίξει ενέργειες που αποσκοπούν στο διπλασιασμό των θέσεων αυτών. Η Πάτρα μπορεί να διεκδικήσει το χαρακτηρισμό του «Εθνικού Πόλου Νέων Τεχνολογιών» και να διεκδικήσει δράσεις τόσο πιλοτικές όσο και ολοκληρωμένες για τον άμεσο εκσυγχρονισμό βασικών τομέων τόσο του κρατικού μηχανισμού όσο του ιδιωτικού τομέα. Για την παγίωση αυτού του χαρακτηρισμού θα πρέπει να ιδρυθεί μία «Τεχνόπολη της Πάτρας» υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα αποτελεί βασικό πόλο φιλοξενίας όλων των συναφών δράσεων σε ένα χώρο κατά προτίμηση στην Ακτή Δυμαίων.

Β.1) PATRAS-IQ

Το τέταρτο PATRAS-IQ στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Στην οργάνωσή του συμμετέχουνε πλέον και τα τρία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Πάτρας (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο), τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι να αποκτήσει δικό του μόνιμο χώρο, να αποκτήσει διεθνικότητα και κυρίως να προσελκύσει επενδυτές, που θα χρηματοδοτήσουμε τις ιδέες καινοτομίας των διάφορων τεχνικών και ερευνητικών ομάδων με στόχο να δημιουργηθούνε βιώσιμες θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό τομέα.

B.2) Κέντρο Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ)

Η Τηλεργασία προσλαμβάνει σιγά-σιγά μαζικές διαστάσεις σε πολλές προηγμένες χώρες και αναπτύσσονται πολλές τηλεπλατφόρμες (FreeLancer-Platforms), που φέρνουν σε επαγγελματική σχέση τηλεεργαζόμενους με εντολοδόχους (εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες) βασισμένη σε συμβολαιακή σχέση ορισμένου χρόνου. Ένα

Κέντρο Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ) επιδιώκει να δημιουργήσει ένα φυσικό και νοητό χώρο (Physical and Virtual Place), που να φέρνει σε επικοινωνία ανθρώπους των ΤΠΕ με εντολοδόχους από όλον τον Πλανήτη, που έχουν συγκεκριμένες παραγγελίες.

Προτείνουμε δηλαδή άμεσα να συσταθεί ένα Κέντρο Τηλεργασίας (ΚΕΤΗΛ) στην Πάτρα, με στόχο να προωθεί αφενός τις νέες ειδικότητες, που εμφανίζονται στις ΤΠΕ και αφετέρου να διευκολύνει τις συνεργασίες με περισσότερες τηλεπλατφόρμες στον πλανήτη και μέσω αυτών με την εγχώρια και τη διεθνή ζήτηση υπηρεσιών τεχνολογίας.

Β.3) Κέντρο Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης (ΚΗΔΔ)»

Στην Πάτρα θα μπορούσε να ιδρυθεί ένα «Κέντρο Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης (ΚΗΔΔ)» με σκοπό να εκπαιδεύει τους υπαλλήλους των ΟΤΑ από όλες τις πόλεις της Ελλάδας φιλοξενώντας τους σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό κέντρο για ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στις νέες τεχνολογίες που η διάρκεια τους να κυμαίνεται από μία έως τέσσερις βδομάδες. Αυτό το κέντρο είναι απαραίτητο σε Εθνικό Επίπεδο και το πρώτο ολοκληρωμένο θα μπορούσε να ιδρυθεί στην Πάτρα με την εποπτεία του Δήμου Πατρέων και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Γ) Συνδυασμός Τεχνολογίας και Τέχνης (ΚΕΤΤΕ)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα μπορούσε να προωθήσει παλαιότερη απόφαση της Συγκλήτου του για ίδρυση Τμήματος Εικαστικών Σπουδών με έμφαση στην Ψηφιακή Τεχνολογία. Αυτή είναι μία ιδανική συνεργασία μεταξύ Καλλιτεχνών και πολλών εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.. Η αναγκαιότητα ίδρυσης τέτοιου τμήματος βασίζεται σε μια διπλή διαπίστωση: 1) Οι σύγχρονες ιστορικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις στις Δυτικές χώρες έχουν επαναπροσδιορίσει ολοκληρωτικά τόσο τον ορισμό της καλλιτεχνικής διαδικασίας όσο και την οντολογία του έργου τέχνης με αποτέλεσμα οι παραδοσιακές αντιλήψεις της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης να καθίστανται εκ των πραγμάτων μη λειτουργικές ή ευθέως αναχρονιστικές. 2) Η τριτοβάθμια καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται τόσο από μια ποσοτική όσο και από μια ποιοτική ανεπάρκεια ως προς την κάλυψη των νέων αναγκών. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετά τέτοια τμήματα και οι απόφοιτοί τους πέραν από τις κλασσικές ειδικότητες αποκτούν γνώσεις στις νέες τεχνολογίες με αποτέλεσμα να εργάζονται στην διαφήμιση, στα περιοδικά και εφημερίδες.

Κινούμενοι στο μεταίχμιο της τεχνολογίας και της τέχνης θα μπορούσε η Πάτρα να πρωτοστατήσει και πάλι στον Ελλαδικό χώρο και να ιδρύσει ένα «Κέντρο Τεχνολογίας και Τέχνης (ΚΕΤΤΕ)» υπό την εποπτεία του Δήμου, του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το κέντρο αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί αφενός σε Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Περιεχομένου και αφετέρου να ασχοληθεί με την δημιουργία Ψηφιακών Μουσείων, παραγωγή ψηφιακών τίτλων τόσο για εκπαίδευση όσο και για τουριστική προβολή. Το κέντρο αυτό θα μπορούσε να αναλάβει την ίδρυση Ψηφιακού Μουσείου κοντά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το οποίο σε συνδυασμό με την επίσκεψη στη Γέφυρα των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης εκδρομών από όλη την Ελλάδα. Το ΚΕΤΤΕ ταιριάζει να συστεγασθεί και αυτό στο πρώην Αρσάκειο μαζί με το ΚΕΠΟΛ.

Εν κατακλείδι προτείνουμε η Τεχνόπολη της Πάτρας να στεγασθεί στην Ακτή Δυμαίων, να έχει μόνιμες εγκαταστάσεις για το Patras-IQ, για το ΚΕΤΗΛ, για το ΚΗΔΔ και πιθανόν για ένα Τεχνολογικό Πάρκο. Το Αρσάκειο να φιλοξενήσει το ΚΕΠΟΛ και το ΚΕΤΤΕ και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου να στεγασθεί το Ψηφιακό Μουσείο του ΚΕΤΤΕ.

Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε ιδέες για τη δημιουργία οργανισμών που αφ ενός θα διασφαλίζουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και αφ ετέρου θα δίνουν την προοπτική διπλασιασμού τους και βασιζόμενοι στην πορεία της πόλης τα τελευταία 25 χρόνια μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυρισθούμε ότι όλες αυτές οι δράσεις έχουνε μία κοινή ομπρέλα της «Τεχνολογίας και Τέχνης», κάτι που μπορεί εξελιχθεί στο νέο στίγμα της πόλης στο ξεκίνημα της νέας εποχής δημιουργώντας πρωτόγνωρες ειδικότητες στον 21ο αιώνα.

 

Θανάσης Κ. Τσακαλίδης

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν. Πατρών

(https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasios_Tsakalidis)

* Το παραπάνω άρθρο είναι επικαιροποιημένο κείμενο (με τα νέα δεδομένα της πόλης) με προτάσεις του κορυφαίου επιστήμονα, που έχουμε και σε προηγούμενη έκδοση του «Σ.Ε.» προβάλλει και που μας στάλθηκε από τον κ. Τσακαλίδη ως συμβολή του στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε η εφημερίδα με την πρόσφατη έκδοση του «ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΝ».

Last modified on Monday, 12/06/2017

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας