Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται σε νέα …φάση

FINAL ga«Μεθοδολογίες εξοικονόμησης Ενέργειας ως αναγκαία αναπτυξιακή επιλογή» ήταν ο τίτλος που συνδιοργάνωσαν το Tεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος.

Μεταξύ άλλων αναλύθηκε το τοπίο στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μεταβάλλεται, καθώς εκτός από την προμήθεια ενέργειας, στο πεδίο του ανταγωνισμού μπαίνει και η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Στη διαδικασία μετασχηματισμού σε μια επιχείρηση με νέο πρόσωπο που μετεξελίσσεται η ΔΕΗ αναφέρθηκε ο Σταύρος Γούτσος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ. «Από Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Εταιρεία που αναπτύσσει και προσφέρει σύνθετα Ενεργειακά Προϊόντα και Υπηρεσίες, εστιασμένα στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών των πελατών της» είπε, μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο

Ο κ. Γούτσος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην είσοδο της ΔΕΗ στις ΑΠΕ με 2 GW σε μια πενταετία. Μίλησε για έργα ΑΠΕ εντός και εκτός Ελλάδας, σε συνεργασία με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και τις θυγατρικές των ΕΛΤΑ στο εξωτερικό. Επίσης, δρομολογούνται έργα στους τομείς της γεωθερμίας, βιομάζας και Παραγωγής Ενέργειας από επεξεργασία αποβλήτων. Αντίστοιχες κινήσεις κάνει η ΔΕΗ και για την είσοδό της στην αγορά Φυσικού Αερίου. Στόχος της ΔΕΗ είναι η διείσδυση στην αγορά Φ/Α (χονδρική, λιανική, υποδομές / CNG-μικρής κλίμακας LNG) και η ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση. Σήμερα βρίσκεσαι στο στάδιο επιλογής Συμβούλου για εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Διείσδυσης σε όλο το φάσμα της αγοράς. Εξετάζονται δύο projects, τα οποία θα ενσωματωθούν στην εργασία του συμβούλου:α) MoU με ΔΕΠΑ για επιλεγμένα νησιά / μικρής κλίμακας LNG β) CNG στη Δυτική Μακεδονία, ενώ ηδη η ΔΕΗ έχει εξασφαλίσει την άδεια προμήθειας Φ/Α.

Η ΔΕΗ διατηρεί 7,5 εκατ πελάτες, παρά τον ανταγωνισμό αλλά και στην επέκτασή της στις αγορές Αλβανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας με θυγατρικές εισαγωγές , ενώ σύντομα προχωρά σε εξαγορά στα Σκόπια. «Μέσα σε ένα έντονα μετασχηματιζόμενο ενεργειακό περιβάλλον, η ΔΕΗ προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική της, στοχεύοντας στην ανάπτυξή της σε νέες δραστηριότητες και αγορές, με έμφαση στις ΑΠΕ, τη διείσδυση στο Φ/Α, καθώς και σε σύνθετα ενεργειακά έργα και υπηρεσίες. Η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, κι όχι μόνον, είναι ο κατεξοχήν γεωγραφικός χώρος όπου η ΔΕΗ θα αναπτύξει τις εν λόγω επιχειρηματικές της δραστηριότητες για να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε το ρόλο μας, σαν σημαντικός πυλώνας της εθνικής οικονομίας» τόνισε ο κ. Γούτσος. Εκτός των άλλων ανακοίνωσε και τον ηλεκτρονικό λογαριασμό που εκδίδεται πλέον από τη ΔΕΗ, μέσω του οποίου ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πληρώνει σε μηνιαία βάση, ελέγχοντας καλύτερα και τις καταναλώσεις του.

Στην αγορά της ενέργειας εισήλθαν όμως και τα ΕΛΤΑ. «Η απελευθέρωση έδωσε το δικαίωμα στον καταναλωτή να διαλέξει προμηθευτή. Ο ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός που διαθέτει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά και την εμπειρία ετών, ως προς τις συναλλαγές και την αξιοπιστία με την οποία λειτουργεί» επεσήμανε ο Άγγελος Πρωτοψάλτης Διευθυντής ΕΛΤΑ Ενέργεια, τονίζοντας ότι «η Ηλεκτρική Ενέργεια είναι, με βάση τον σύγχρονο τρόπο ζωής, το πιο σημαντικό αγαθό διαβίωσης».

Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΤΑ- Ενέργεια και τον ρόλο τους ως προμηθευτή, είπε πως στοχεύουν να παρέχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, με ανθρώπινο χαρακτήρα, να λειτουργούν με κοινωνική ευαισθησία, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους καταναλωτές με λογικό αντάλλαγμα και να αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν την ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας

Η νέα δραστηριότητα των ΕΛΤΑ απευθύνεται στο σύνολο των καταναλωτών, παρέχει όμως εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, επιτρέποντας να παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργεια . Σε συνεργασία με την ΕΜΕΤΡΟΝ Analytics παρέχεται η δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση, ανάλυση δεδομένων και ειδικών δεικτών με χρήση έξυπνων συσκευών που ακολουθούν τη λογική του IoT (Internet of Things).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, είναι:

  • Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού | Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού στα σημεία Μέτρησης - Σύνδεση Εξοπλισμού με Cloud - Παραμετροποίηση Πλατφόρμας - Οπτικοποίηση Δεδομένων
  • Ανάλυση Δεδομένων | Οπτικοποίηση Μεγεθών - Δυνατότητα Παρακολούθησης πολλαπλών παραμέτρων - Παρουσίαση σε επεξεργάσιμα Γραφήματα_Alarming – Ειδοποιήσεις υπέρβασης αποδεκτών ορίων
  • Δείκτες Επίδοσης | Ανάπτυξη Δεικτών Επίδοσης - Ανάλυση - Εντοπισμός Κρίσιμων Σημείων και Διεργασιών - Σύγκριση με δεδομένα παρελθόντων περιόδων
  • Βελτιστοποίηση Μεγεθών | Δημιουργία βάσης αναλύσεων - Ανάλυση προτεινόμενων λύσεων - Υπολογισμοί Εξοικονόμησης Πόρων - Οικονομική Ανάλυση Μέτρων - Μελέτη ISO 50001 - Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας - Ενεργειακή Επιθεώρηση - Ενεργειακός Έλεγχος

Το σύστημα επιτρέπει στους επαγγελματίες πελάτες να φτάσουν στην κοστολόγηση ανά γραμμή παραγωγής ή ενότητα παραγωγική, μέθοδος που διευκολύνει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Για το υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις μίλησε ο ‘Δημήτρης Κολαϊτης, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας» ΕΒΙΚΕΝ. Ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ στην Ηλεκτρική Ενέργεια και στο Φυσικό Αέριο. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι έχουν γίνει βήματα βελτίωσης τα τελευταία χρόνια, χρειάζονται όμως αρκετά ακόμη «γιατί έχουμε μια αγορά μικρή και αδύναμη, άρα χρειάζεται το ενεργειακό κόστος να βοηθάει τις επιχειρήσεις στην ανταγωνιστικότητα και όχι να τις κρατά πίσω» παρατήρησε. Όπως είπε, οι τιμές ενέργειας και καυσίμων επηρεάζουν το κόστος των προϊόντων . και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, σε ότι αφορά την ενεργειακή κατανάλωση στη βιομηχανία σήμερα βρίσκεται στα επίπεδα του 1990. «Είτε λόγω μείωσης της δραστηριότητας, είτε εξαιτίας κλεισίματος επιχειρήσεων. Υπάρχει μια μείωση της τάξης 60% που έχει επιβληθεί από τους νόμους της αγοράς. Ουσιαστικά η κρίση έχει κάνει τη δουλειά μας για εμάς» τόνισε ο κ. Κολαϊτης. Παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στη βιομηχανία, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πάντως, υποστήριξε ότι η βιομηχανία είναι συνεχώς μπροστά στο κομμάτι της εξοικονόμησης. «Η ίδια η κρίση μας ανάγκασε να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια επεσήμανε και καταλήγοντας τόνισε: «Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικής ώστε οι προσπάθειες που γίνονται από επιχειρήσεις να μην ακυρώνονται. Αναφέρθηκε σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις για εξοικονόμηση, οι οποίες ακυρώθηκαν, είτε εξαιτίας μεγάλων αυξήσεων, είτε με την έκδοση ενός νέου νόμου.

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στον τομέα της ενέργειας

Για τη χρήση των κυψελίδων καυσίμου σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας μίλησε ο Στέλιος Νεοφυτίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και είπε προς πρόκειται για καινούργιες πηγές ηλεκτρικής ενέργειες.  Ανέδειξε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην εκμετάλλευση του υδρογόνου, ως εναλλακτικού φορέα ενέργειας κι έδωσε έμφαση στην οικονομία του υδρογόνου.

Η αρχή λειτουργίας μιας κυψέλης καύσιμων είναι παρόμοια με μια μπαταρία. Πρόκειται για μια μηχανή υδρογόνου που παράγει απευθείας ηλεκτρική ενέργεια. Οι κυψελίδες καυσίμου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα με ηλεκτροχημική αντίδραση του υδρογόνου και του οξυγόνου, δίνοντας έτσι, ακόμη και λύση στην ενεργειακή κρίση.

Αναφέρθηκε στη συνδυασμένη Παραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας από Υγραέριο (LPG) και Φυσικό αέριο (NG) και εξήγησε πως ο επεξεργαστής καυσίμου μετατρέπει το LPG ή NG σε υδρογόνο και πως το Fuel Cell χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο για την απευθείας παραγωγή ηλεκτρισμού με απόδοση μεγαλύτερη από 40%.

Παρουσίασε συστήματα φυσικού αερίου και κυψελίδων καυσίμου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και θερμότητας, καθώς επίσης σύστημα αναγεννώμενης κυψέλιδας καυσίμου κλειστού βρόγχου νερού αποθήκευσης ΑΠΕ και παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

Κατά την ομιλία του ο κ. Νοεφυτίδης έκανε αναφορά και σε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στον τομέα της ενέργειας, εστιάζοντας σε

  • Κυψελίδες καυσίμου: πολυμερικής μεμβράνης (υψηλής θερμοκρασίας), στερεού ηλεκτρολύτη, πολυμερικής μεμβράνης με εσωτερικό αναμορφωτή μεθανόλης
  • Υλικά για φωτοβολταϊκά στοιχεία: Εύκαμπτα, υβριδικά (οργανικά / ανόργανα)
  • Αποθήκευση ενέργειας σε συσσωρευτές λιθίου και υγρά ανανεώσιμα καύσιμα’
  • Υδρογόνο: διεργασίες παραγωγής και διαχωρισμού
  • Βιοκαύσιμα Υδρογονάνθρακες
FINAL gh  FINAL gc   FINAL ge

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας