Επαναλειτουργεί στην Πάτρα η βιβλιοθήκη του ΟΒΙ

protisΣυμφωνία συνεργασίας υπεγράφει μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) με σκοπό την υποστήριξη τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην περιοχή ευθύνης του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Γεν. Διευθυντής του ΟΒΙ, κ. Ιωάννης Καπλάνης και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, καθηγ. Κλεομένης Μπάρλος.

Ο ΟΒΙ, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας (άρθρο 1 του ν. 1733/1987), είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος εθνικός φορέας για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης.

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς συμφώνησαν να συνεργασθούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης για την υλοποίηση των κοινών τους στόχων. Προς την κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η επανεκκίνηση της λειτουργίας της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του ΟΒΙ, η οποία θα λειτουργεί εντός του χώρου λειτουργίας του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ στο κέντρο της Πάτρας, στο δεύτερο όροφο νεοκλασικού κτιρίου επί της οδού Βότση αρ. 2, ως τοπικό σημείο επαφής για πρώτη επικοινωνία και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων (ΜμΕ, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όλων των βαθμίδων, Τεχνολογικά Κέντρα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, φυσικά πρόσωπα, φορείς κλπ.) σε θέματα τόσο προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όσο και διάχυσης της τεχνολογικής πληροφόρησης.

Για τη σημαντική αυτή συνεργασία για τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα της περιοχής απάντησαν στις ερωτήσεις του Σ.Ε οι κ.κ Καπλάνης και Μπάρλος   αλλά και ο γεν. διευθυντής του Συνδέσμου κ. Κοτσώνης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υπογραφή της συμφωνίας.

Δρ Ιωάννης Καπλάνης – Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ

kaplanis

-Πληροφορηθήκαμε την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ. Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι αυτής της συνεργασίας.

Πράγματι, στις 5 Φεβρουαρίου 2018 και στο Περιθώριο του 9ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Δυτική Ελλάδα, υπογράφθηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ και του ΟΒΙ. Πρόκειται για μία συμφωνία η οποία ήταν στις προτεραιότητές μας τους τελευταίους πολλούς μήνες. Χάρη στο πνεύμα συνεργασίας του Προέδρου του Συνδέσμου, του αγαπητού Καθηγητή Κλ. Μπάρλου, των υπόλοιπων μελών του ΔΣ, αλλά και του Γενικού Διευθυντή κ. Ν. Κοτσώνη, ο οποίος ανέλαβε με άριστο τρόπο το συντονισμό, η συμφωνία αυτή παίρνει σάρκα και οστά. Ευελπιστούμε να αποφέρει σύντομα καρπούς για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

Η καλύτερη δυνατή δικτύωση του Οργανισμού με τον επιχειρηματικό κόσμο στην περιφέρεια αποτελεί μία μείζονος σημασίας και διαχρονική προτεραιότητα για τον ΟΒΙ. Με τον ΣΕΒΠΕ&ΔΕ βρεθήκαμε να έχουμε ένα πεδίο κοινών στόχων και αυτό υπήρξε η αφορμή για την υπογραφή του πλαισίου, το οποίο και σηματοδοτεί την έναρξη της εν λόγω συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΒΙ έχει ως ιδρυτικό σκοπό τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος εθνικός φορέας για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης. Ο ΣΕΒΠΕ&ΔΕ αναλαμβάνει καταρχήν και μεταξύ άλλων την προαγωγή των οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων των μελών του – επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Επομένως εκ των ιδρυτικών μας σκοπών υπάρχει ένα κοινό πεδίο δράσης, το οποίο αισιοδοξούμε ότι διευρύνεται με την μεταξύ μας συνεργασία και τους νέους στόχους οι οποίοι τίθενται από κοινού.

Ειδικότερα, στους στόχους οι οποίοι αναγνωρίζονται αμοιβαία από τους δύο φορείς   περιλαμβάνονται: Η άμεση δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος και προϋποθέσεων για την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων γνώσης για όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών (start-ups). Η εμπορική αξιοποίηση της εφευρετικής και καινοτόμας δραστηριότητας, η στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και η διασύνδεσή του με την οικονομική παραγωγή. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και η συνεισφορά στην προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης στην περιφέρεια και τις γειτονικές περιοχές.

-Μια από τις άμεσες προτεραιότητες της συνεργασίας σας με τον ΣΕΒΠΕ&ΔΕ είναι η επανέναρξη της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του ΟΒΙ στις εγκαταστάσεις του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ στην Πάτρα. Ποια είναι τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της περιοχής από την επιτόπου παρουσία της Βιβλιοθήκης;

Η επαναλειτουργία των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών στην Πάτρα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Οργανισμού εν γένει. Εν προκειμένω, η επανεκκίνηση λειτουργίας της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης της Πάτρας, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της αρχόμενης συνεργασίας του ΟΒΙ με τον ΣΕΒΠΕ&ΔΕ. Η Διοίκηση του Συνδέσμου έχει μάλιστα την ευγενή καλοσύνη να παραχωρεί χώρο εντός των εγκαταστάσεών του, για την θεμελίωση της Βιβλιοθήκης του ΟΒΙ στην Πάτρα.

Σε ένα σύντομο ιστορικό, σας αναφέρω πως έως το 2009 οι τρεις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα) λειτουργούσαν ως κεντρικά σημεία πληροφόρησης σχετικά με τις διαδικασίες του ΟΒΙ και διάχυσης της τεχνολογικής πληροφόρησης στις τοπικές κοινωνίες και στην ευρύτερη περιφέρεια. Δυστυχώς, το 2009 η λειτουργία τους έπαυσε, με αποτέλεσμα από το χρονικό σημείο εκείνο και έπειτα να παραμείνουν ανενεργές. Ωστόσο, τα στοιχεία που προκύπτουν από την επαφή του ΟΒΙ με τοπικούς φορείς, αλλά και οι ανάγκες που δημιουργούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, καταδεικνύουν την ανάγκη παρουσίας του Οργανισμού στην περιφέρεια μέσω των Βιβλιοθηκών, ως τοπικά γραφεία, και γι’αυτό κι εμείς ως νέα διοίκηση προχωράμε στην επαναλειτουργία τους.

 Στα πρακτικά ζητήματα, ποιος θα είναι ο ρόλος του ΟΒΙ μέσω των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών και ποια θα είναι τα οφέλη για το κοινό.

Στην κάθε Περιφερειακή Βιβλιοθήκη θα διατίθενται τεχνολογικές πληροφορίες για όλους τους τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας που έχει αρμοδιότητα ο ΟΒΙ (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), Βιομηχανικά Σχέδια, Πιστοποιητικά Υποδείγματα Χρησιμότητας κλπ.) σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω Διαδικτύου και από συλλογές CD-ROMS, από αιτήσεις και χορηγηθέντες τίτλους. Οι πληροφορίες σε αυτό το επίπεδο θα είναι αρκετές για να λάβει ο ενδιαφερόμενος γνώση, από τους συνεργάτες της βιβλιοθήκης, για τη στάθμη της προγενέστερης τεχνικής σε πρώτο στάδιο, στα πλαίσια της υπηρεσίας «προέρευνας» του ΟΒΙ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, από τις Βιβλιοθήκες θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προμηθεύεται έντυπο πληροφοριακό υλικό του ΟΒΙ, έντυπα κατάθεσης αιτήσεων για τίτλους προστασίας, να κάνει αίτηση για την πραγματοποίηση προέρευνας, να ενημερώνεται για όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, πχ από τη συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ ή άλλων Οργανισμών, σχετικά με την καλύτερη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ).

Συνολικά, θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για συμπόρευση των φορέων και αξιοποίηση όλου του δυναμικού για τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου σημείου αναφοράς για την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα και είμαστε ευτυχείς που έχουμε τον ΣΕΒΠΕ&ΔΕ στρατηγικό σύμμαχό μας σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Καθ. Κλεομένης Μπάρλος Πρόεδρος ΣΕΒΠΕ&ΔΕ 

barlos

-Πώς ιεραρχείτε τα οφέλη για τη περιφερειακή βιομηχανία και γενικότερα για τον επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς στο Δυτικό Άξονα της  χώρας μας από την συνεργασία ΣΕΒΠΕ&ΔΕ  με τον ΟΒΙ;

Το έργο του Συνδέσμου μέσω της διασύνδεσης των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και φορέων της περιοχής έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και την διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα. Έτσι προχωρά στην σύναψη πλαισίου συνεργασίας με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Τα οφέλη αυτής της συνεργασίας είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρύτατες βάσεις δεδομένων, η διεύρυνση του αριθμού των εφευρετών και των επιχειρήσεων, η άμεση ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής και η διαρκής ενημέρωση για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

- Ειδικότερα αυτή η συνεργασία κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει στο να διαδραματίσει ο ΣΕΒΠΕ&ΔΕ  πρωταγωνιστικό ρόλο  στον αναγκαίο  Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Ελληνική Παραγωγή και Κοινωνία;

Oι αλλαγές που παρατηρούνται στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον μας έχουν καταστήσει ξεκάθαρη την ανάγκη για προσαρμογή των επιχειρήσεων στην συνεχιζόμενη μεταβλητότητα, ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα τους. Αυτό απαιτεί επαρκή αξιολόγηση και αναγνώριση των εξελίξεων, ευελιξία και ταχεία αντίδραση. Σε αυτή τη διαδικασία, η καινοτόμες ιδέες , η τεχνολογία και οι εφαρμογές της αναδεικνύονται ως βασικά μέσα αλλαγής στις επιχειρήσεις.

Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η διοργάνωση διαγωνισμών καινοτομίας, η συνεργασία με εταιρείες startup, η επιμόρφωση στελεχών, καθώς και ο ανασχεδιασμός των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης με επίκεντρο την τεχνολογική εξέλιξη .

Νίκος Κοτσώνης Γεν.Διευθυντής ΣΕΒΠΕ&ΔΕ 

kotsonis

Δίνοντας ένα γενικό στίγμα της συνεργασίας με τον ΟΒΙ ο γεν. διευθυντής του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ κ. Νίκος Κοτσώνης επεσήμανε ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία της επανεκκίνηση της λειτουργίας της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του ΟΒΙ, εντός του χώρου λειτουργίας του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ στο κέντρο της Πάτρας, στο δεύτερο όροφο νεοκλασικού κτιρίου επί της οδού Βότση αρ. 2, ως τοπικό σημείο επαφής για πρώτη επικοινωνία και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων (ΜμΕ, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όλων των βαθμίδων, Τεχνολογικά Κέντρα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, φυσικά πρόσωπα, φορείς κλπ.) σε θέματα τόσο προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όσο και διάχυσης της τεχνολογικής πληροφόρησης. Μάλιστα τονίζει ότι μπορεί η παρουσία της Βιβλιοθήκης να λειτουργήσει άτυπα και ως ένα τοπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για την Περιφερειακή Βιομηχανία.

«Ο κομβικός ρόλος του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ στην επιχειρηματικότητα και την παραγωγική διαδικασία της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας ενισχυόμενος από τη συνεργασία με τον OBI θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και θα τονώσει την απασχόληση σε ολόκληρη της επιχειρηματική δραστηριότητα» εκτιμά ο κ. Κοτσώνης. Εκτιμά μάλιστα ότι ειδικότερα αυτή η συνεργασία με τον ΟΒΙ μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη και στις νεοφυείς (start-ups) δραστηριότητες που στην περιοχή μας δείχνουν να έχουν προοπτική λόγω της παρουσίας κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σημαντικών ερευνητικών κέντρων.

« Ο ΣΕΒΠΕ&ΔΕ μπορεί να συμβάλλει μαζί με τον ΟΒΙ και σε συνεργασία με όλους όσους κτίζουν το οικοσύστημα καινοτομίας στην περιοχή ώστε να δημιουργηθούν ουσιαστικές γέφυρες επικοινωνίας με την παραγωγή και τους φορείς της» καταλήγει ο γεν. διευθυντής του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ.

Last modified on Monday, 02/04/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας