Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τιτάν για το 2017

titanΑνακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα 2017 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ που συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρά μεγέθη, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνέχιση της δυναμικής πορείας της αγοράς στις ΗΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε €1.505,8 εκ., καταγράφοντας οριακή κάμψη 0,2% σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €273,4 εκ. εμφανίζοντας κάμψη 1,9%.

Τα έκτακτα γεγονότα (το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και ο τυφώνας Ίρμα στη Φλόριντα) μείωσαν τα λειτουργικά κέρδη κατά €17 εκ. έναντι έκτακτων κονδυλίων ύψους €6,7 εκ. που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2016. Επιπλέον, η σημαντική υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του 2017, επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €148 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, θα ήταν υψηλότερα κατά €18 εκ.

Στην Ελλάδα το 2017 η οικοδομική δραστηριότητα περιορίστηκε περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων δημόσιων έργων στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η ιδιωτική οικοδομή παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά την αύξηση της ζήτησης από τον ανερχόμενο τουριστικό κλάδο. Οι εξαγωγές συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς, όμως η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων επηρέασαν τα περιθώρια κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα επίσης επηρεάστηκαν από το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους €4 εκ. λόγω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου που προσφέρθηκε στους εργαζόμενους το 4ο τρίμηνο.

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2018 διαφαίνονται καταρχήν θετικές, με κύριο μοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας την αγορά των ΗΠΑ και παρά τις προκλήσεις σε Αίγυπτο και Ελλάδα.

Στην Αμερική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ένωσης τσιμεντοβιομηχανιών, PCA, η ζήτηση αναμένεται ότι θα παρουσιάσει συνεχή άνοδο την πενταετία 2018 - 2022. Ο κλάδος οικιστικών ακινήτων και τα κονδύλια για έργα υποδομής στις σημαντικότερες Πολιτείες όπου έχει παρουσία ο Τιτάνας προβλέπεται να αυξηθούν, στηριζόμενα στα εύρωστα δημόσια οικονομικά και την αύξηση του πληθυσμού. Ο Τιτάνας είναι σωστά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί την άνοδο της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του. Επιπλέον, θετική επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα έχει βραχυπρόθεσμα και η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε στις αρχές του χρόνου.

Στην Ελλάδα η ζήτηση φέτος εκτιμάται πως θα κυμανθεί σε επίπεδα ακόμη χαμηλότερα του 2017, καθώς δεν προβλέπεται να εκκινήσουν νέα μεγάλα έργα βραχυπρόθεσμα και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά την εμφάνιση ορισμένων έργων τουριστικού χαρακτήρα. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2018 θα διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Το 2017 ο κύκλος εργασιών της "Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ" μειώθηκε κατά 10,9% στα €234 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε €15 εκ. από €30 εκ. το 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2017 σε €13 εκ. έναντι €17 εκ. το 2016 και συμπεριλαμβάνουν μερίσματα €34 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού ενώ το 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν €29 εκ.

 

Last modified on Monday, 02/04/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας