Επιμελητήρια με θεσμικό ρόλο στην ανάπτυξη

epimelitiria aΜε στόχο να διαδραματίσει παρεμβατικό, αλλά και ουσιαστικό ρόλο στον περιφερειακό σχεδιασμό για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συγκροτήθηκε σε σώμα το Επιμελητηριακό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Αποτελείται από 11 μέλη, προερχόμενα από τις διοικήσεις των τριών Επιμελητηρίων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, με στόχο τον συντονισμό των δράσεων των Επιμελητηρίων της ίδιας Περιφέρειας για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών, αυτή γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών τους, ενώ υπάρχει και διάταξη που ορίζει ότι «όταν προκύπτει άρτιος αριθμός εκπροσώπων σε Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, το Επιμελητήριο με τον μικρότερο αριθμό μελών καταλαμβάνει μία ακόμα έδρα».

«To  νεοσύστατο όργανο που θεσμοθετήθηκε με τον τελευταίο εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής νομοθεσίας θα έχει καίριο ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας αφού από το νόμο οι εισηγήσεις του είναι πλέον απαραίτητες και η αλληλεπίδραση του με το περιφερειακό συμβούλιο υποχρεωτική» εξήγησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος, που εξελέγη ομόφωνα πρώτος πρόεδρος του Επιμελητηριακού Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Εκ του νόμου, Α αντιπρόεδρος θα είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας Πλάτων Μαρλαφέκας και Β αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής.

Το Συμβούλιο αποφάσισε η προεδρία του να ασκείται εκ περιτροπής όπως υπάρχει σχετική πρόβλεψη από το νόμο, με τον οποίο έρχονται πλέον τα Επιμελητήρια σε διάλογο και διαβούλευση με τον β’ βαθμό αυτοδιοίκησης και καθορίζουν από κοινού τη στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο της Δυτικής Ελλάδος συγκροτήθηκε σε σώμα το απόγευμα της Τρίτης. Αποτελείται από αιρετούς συμβούλους των τριών Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και συγκεκριμένα:

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Παναγιώτης Tσιχριτζής, Απόστολος Παπαϊωάννου και Ιωάννης Τσεκούρας.

Επιμελητήριο Αχαϊας: Πλάτων Μαρλαφέκας, Νικολίτσα Αθανασοπούλου, Παναγιώτης Κρίκης και Κωνσταντίνος Δεληγιάννης.

Επιμελητήριο Ηλείας: Κωνσταντίνος Νικολούτσος, Χρήστος Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Λάμπρος και Ηλίας Ξανθούλης.

Το νέο όργανο έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ασκεί μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας.

β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας,

γ. Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο

δ. Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων

Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Περιφέρειας, εκπρόσωποι περιφερειακών επαγγελματικών οργανώσεων, οι διοικητικοί προϊστάμενοι όλων των Επιμελητηρίων και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπρόσωπός της στο Συμβούλιο ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μπράμο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.

Στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης τονίστηκε ότι η νομοθεσία ήρθε να συμπληρώσει μια αγαστή συνεργασία που ήδη υπάρχει μεταξύ των τριών Επιμελητηρίων, δημιουργώντας διαύλους παρέμβασης σε πολλά φλέγοντα θέματα της Δυτικής Ελλάδας, τα οποία σκοπεύει να θέσει  άμεσα το Συμβούλιο και για το λόγο αυτό οι συνεδριάσεις θα είναι τακτικές και συχνές.

Κατά τη συζήτηση εκφράστηκε η διάθεση να διαμορφωθεί κοινή γραμμή μεταξύ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, ακόμη κι αν υπάρχουν ζητήματα που μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις αρχές της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. «εμείς οι τρεις πάμε πακέτο» επανέλαβε πολλές φορές στη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής, θέλοντας ακριβώς να τονίσει την αγαστή συνεργασία που έχει διαμορφωθεί. Αντιστοίχως, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας πρόσθεσε ότι ήδη για σημαντικά ζητήματα τα τρία Επιμελητήρια έχουν διαμορφώσει ενιαία γραμμή, ενώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος θέλησε να αποσαφηνίσει ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι τα Επιμελητήρια χάνουν την αυτονομία τους».

Το ενδεχόμενο της ενοποίησης των Επιμελητηρίων, εξακολουθεί να προβληματίζει έως και να δημιουργεί …καχυποψίες, μήπως πίσω από το Επιμελητηριακό Περιφερειακό Συμβούλιο ενυπάρχει η προοπτική της συγχώνευσης, κάτι στο οποίο είναι αντίθετοι και οι τρεις πρόεδροι. Υπό το πρίσμα αυτό αναγνώστηκαν σημεία του νόμου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του οργάνου. Η νομοθεσία πάντως προβλέπει εφόσον κριθεί σκόπιμο να υποβληθεί πρόταση προς τον υπουργό Οικονομικών για τη σύσταση ενός Επιμελητηρίου σε περιφερειακό επίπεδο!

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιμελητηρίων πάντως προβλέπεται από τον νέο επιμελητηριακό Κώδικα, με στόχο να παίξει σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, έχοντας γνωμοδοτικό ρόλο προς την οικεία περιφέρεια. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μετά το 2020 ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί εκτελεστικά και ενδεχομένως να μην έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τον νόμο, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση, με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε, ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις, συζητούνται σε ειδικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Τα μέλη του εκπροσωπούν τα επιμελητήρια σε όλα τα όργανα διαβούλευσης σε επίπεδο περιφέρειας, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Επίσης, υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων επιμελητηρίων, σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιφέρειας και μπορεί να εισηγείται προς το υπουργείο Οικονομίας τη συγχώνευση Επιμελητηρίων της οικείας περιφέρειας.

«Με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο μας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να συνεργαστούμε σε θεσμικό επίπεδο. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να σκεφτούμε καινοτόμες δράσεις, να αναπτύξουμε πιο ουσιαστικές υπηρεσίες για τα μέλη μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα προώθησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, να προωθήσουμε καινοτόμες ιδέες» τόνισε χαρακτηριστικά o πρόεδρος του Συμβουλίου Κωνσταντίνος Νικολούτσος, ενώ προηγουμένως είχε κατατεθεί προβληματισμός σε σχέση με τους χρόνους υλοποίησης προγραμμάτων που διαχειρίζεται η περιφέρεια σε συνδυασμό με τα μετρήσιμα αποτελέσματα που παράγονται.

Aνταποδοτικές υπηρεσίες αλλάζουν το παραδοσιακό μοντέλο

Eμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια που ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα είναι το νέο μοντέλο που έχει διαμορφωθεί, έπειτα από την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας η οποία θεσπίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο και τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο.

Η αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας, και η αποτελεσματική συμβολή των Επιμελητηρίων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στις συνέργειες μεταξύ των φορέων και των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, είναι η φιλοσοφία που διέπει το νέο πλαίσιο.

Οι αρμοδιότητες που έχουν αποδοθεί στα Επιμελητήρια διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

- παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα μέλη τους (συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης διαδικασιών δημοσίου δικαίου),

- υποστήριξη του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού ως θεσμοθετημένοι σύμβουλοι της Πολιτείας και

- συμβολή στην κατάρτιση και την υλοποίηση δράσεων έργων και προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους, ως φορείς περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο εκσυγχρονισμός του θεσμού επιτυγχάνεται με την αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιχειρήθηκε η αναμόρφωση και συγκέντρωση του βασικού όγκου των σχετικών διατάξεων σε έναν νόμο, στον οποίο, εκτός των άλλων

- αποσαφηνίζεται η έννοια της εποπτείας που ασκείται από την Πολιτεία,

- ευθυγραμμίστηκε πλήρως η οικονομική διαχείριση των Επιμελητηρίων με τις υφιστάμενες διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού και δημόσιων προμηθειών,

- θεσπίστηκε το νέο όργανο, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, ώστε οι αναπτυξιακές δράσεις των Επιμελητηρίων να βρίσκονται σε αρμονία με τον ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό, όπως αυτός εκφράζεται από τη δεύτερη βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης,

epimelitiria bΤο επόμενο βήμα για το Επιμελητήριο Αχαϊας θα είναι να εισάγει τον θεσμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων, προκειμένου η λογική της υπηρεσίας μίας στάσης να επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, κυρίως μέσω της αξιοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και της ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών. Ήδη η Υπηρεσία Μιας Στάσης λειτουργεί αποδοτικά για τους σκοπούς που εξυπηρετεί.

Επίσης, αποσαφηνίζεται η σχέση μεταξύ του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των μητρώων που τηρούν τα Επιμελητήρια, ώστε να προκύπτει με ασφάλεια η ιδιότητα μιας επιχείρησης ή ατομικής εταιρίας ως μέλους του Επιμελητηρίου, ενώ, για πρώτη φορά, θεσπίστηκαν διατάξεις σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Αλλαγές υπήρξαν και στο εκλογικό σύστημα, οι οποίες κατά ένα μόνο μέρος εφαρμόστηκαν στις τελευταίες επιμελητηριακές εκλογές. Με την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας ενισχύεται η αναλογικότητα του εκλογικού συστήματος, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη διοίκηση των Επιμελητηρίων.

Τα έσοδα

Αναφορικά με την έλλειψη πόρων που πλήττει τα περισσότερα Επιμελητήρια της χώρας, παρέχονται πλέον αυξημένες θεσμικές δυνατότητες για την ανάπτυξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και μεταξύ τμημάτων. Επιπλέον, αυξάνεται η ευελιξία των διοικήσεων αναφορικά με τον καθορισμό διαφορετικών κατηγοριών ανταποδοτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αντιστοιχούν στην προαιρετική συνδρομή που καταβάλουν τα μέλη.

Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκεται αφενός η ενίσχυση των εσόδων των Επιμελητηρίων, αφετέρου η ανάδειξη των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε πόλο έλξης για τα μέλη τους. Διακρίνονται, επίσης, με σαφήνεια οι συνδρομές των μελών από τα τέλη που συνδέονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Συγκεκριμένα, ορίζεται ρητά ότι η καταβολή της ετήσιας συνδρομής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών ή τη χορήγηση εγγράφων από το ΓΕΜΗ.

Τέλος, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Διμερή Επιμελητήρια, προκειμένου να καταστούν ουσιαστικός παράγοντας εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και αποτελεσματικότητας της διμερούς διπλωματίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, αποδίδονται σχετικές αρμοδιότητες, όχι μόνο στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Με συμμετοχή της αντιπολίτευσης το νέο Δ.Σ. της «Αναπτυξιακής»

epimelitiria gΜε τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι αλλαγές στο καταστατικό, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτη η συνεδρίαση της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ενός οργάνου που έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε – σύμφωνα με πληροφορίες- παρουσία νομικών συμβούλων των παρατάξεων Μαρλαφέκα και Κρίκη, γεγονός που καταδεικνύει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της Αναπτυξιακής. Άλλωστε στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχαν εκτοξευτεί αναφορές έως και για προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Στη γενική συνέλευση που είχε προγραμματιστεί, μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης είχαν συμπεριληφθεί και οι αλλαγές στo καταστατικό, τις οποίες εισηγήθηκε η πλευρά της πλειοψηφίας. Καθώς όμως δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία, δεν εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση.

Στη συνέχεια, τέθηκε το θέμα της συγκρότησης του ΔΣ, η σύνθεση του οποίου εξ αντικειμένου έπρεπε να προχωρήσει με βάση το παλαιό καταστατικό, το οποίο προέβλεπε 7μελής Διοίκησης, στην οποία τα πέντε μέλη προέρχονται από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Τα υπόλοιπα δύο επρόκειτο να καλυφτούν από τους νεοκλεγέντες στη Διοίκηση Π. Χελά και Χ. Ανδρικόπουλο.

Από την πλευρά της η παράταξη Κρίκη πρότεινε για μέλος του ΔΣ τον Αντώνη Κουνάβη και εκ μέρους του συνδυασμού ΔΕΚΑ ο Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος αυτοπροτάθηκε για τη σύνθεση. Η αντιπολίτευση φέρεται να ζήτησε να παραχωρήσουν τη θέση τους οι δύο νεοεισερχόμενοι στη διοίκηση, ώστε να εκπροσωπηθεί και η …αντίθετη όχθη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό ήταν ένα από τα σημεία που προκάλεσαν την αντίδραση του Γιώργου Ρώρου, ο οποίος εμφανίζεται να υποστήριξε ότι δεν μπορεί οι συγκεκριμένες παρατάξεις να λειτουργούν με οξύμωρο τρόπο. Από τη μια, δεν ψηφίζουν καταστατικές αλλαγές, ορισμένες από τις οποίες διευκολύνουν τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στο σχήμα και την ίδια στιγμή ζητούν να εκπροσωπηθούν στο Δ.Σ. Ο κ. Ρώρος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποχώρησε καταθέτοντας την αντίθεσή του.

Εν τέλει το ΔΣ της Αναπτυξιακής συγκροτήθηκε με τα 5 μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα των: Πλάτωνα Μαπρλαφέκα, Αριστείδη Τηλιγάδα, Γιάννη Πετράτου, Θόδωρου Τσούμπελη, Παναγιώτη Τζούδα και τη συμμετοχή των Αντώνη Κουνάβη και Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλου.

Όσο για τις καταστατικές αλλαγές θα επανέλθουν εκ νέου για ψήφιση, καθώς ορισμένες εξ αυτών επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Από την …τύχη που θα έχουν στην ψηφοφορία θα εξαρτηθεί αν θα συνεχιστεί ο κύκλος της εσωστρέφειας ή η Αναπτυξιακή θα γυρίσει σελίδα, πορευόμενη σε πνεύμα συνεργασίας.

Η «Αναπτυξιακή» αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης τόσο στην προεκλογική, όσο και την μετεκλογική περίοδο του Επιμελητηρίου Αχαϊας. Κυρίως οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης επέκριναν τους χειρισμούς της Διοίκηση για διάφορα ζητήματα, θέτοντας θέματα που προκάλεσαν ζωηρές εντάσεις.

 

 

Last modified on Tuesday, 22/05/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας