Έρχονται τα «έξυπνα» Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα

open mall

«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος  που προκηρύχθηκε πρόσφατα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, εμπλέκοντας όμως και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» στοχεύει στην υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων σε εμπορικές περιοχές των πόλεων όλης της χώρας, με στόχο:

  • την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης, και
  • την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από σχήματα που θα αποτελούνται από Ο.Τ.Α. β’ βαθμού (Δικαιούχοι) και τους τοπικούς Εμπορικούς Συλλόγους ή τα οικεία Επιμελητήρια (Συνδικαιούχοι).

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 29η Ιουνίου 2018 και η καταληκτική ημερομηνία η 24η Σεπτεμβρίου 2018.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να αλλάξει ριζικά την αρχιτεκτονική όψη των κέντρων των πόλεων.

Η ειδική γραμματέας ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας, Ευγενία Φωτονιάτα, έχει γνωστοποίησει  τους βασικούς άξονες της δράσης και σημειώνοντας ότι «εκτός από την αναβάθμιση των πόλεων - και των άμεσων θετικών επιπτώσεων που θα έχει αυτό για την τοπική κοινωνία και οικονομία - βάζει τις βάσεις για μια άλλη κουλτούρα συνεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ του δήμου, της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας».

Η κυρία Φωτονιάτα υπενθύμισε ότι η πρώτη απόπειρα για δημιουργία ανοικτών κέντρων εμπορίου, ξεκίνησε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ μέσω των τοπικών εμπορικών συλλόγων, αλλά η τελική καταγραφή έδειξε ότι απλώς δημιουργήθηκε μία δυναμική. Έτσι έγιναν αρκετές βελτιώσεις και με τη νέα πρόσκληση αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που υπήρξαν σε τεχνικό επίπεδο και αλλάζει πλήρως η κλίμακα παρεμβάσεων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, με αύξηση του προϋπολογισμού και μετατόπιση του κέντρου του σχεδιασμού από τη μεμονωμένη επιχείρηση στον δημόσιο χώρο. Το «Οpen Mall» δεν θα είναι μια σύνδεση κάποιων επιχειρήσεων που έτυχε να συνυπάρχουν χωρικά, αλλά θα λειτουργεί ως «τοπόσημο» για την πόλη.

«Συνεργαζόμαστε - αναβαθμιζόμαστε - αποκτούμε ταυτότητα» είναι το μήνυμα της δράσης και όπως εξήγησε η κυρία Φωτονιάτα αυτό μεταφράζεται ως εξής:

Ο προϋπολογισμός ξεκινάει από τα 50 εκατ. ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα. Θα κληθούν οι δήμοι σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους σε κοινά σχήματα να καταθέσουν κοινή πρόταση που θα αφορά στη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου στο δήμο. Σε περίπτωση που ο εμπορικός σύλλογος δεν συμφωνεί, τότε ο δήμος θα μπορεί να καταθέσει σχετική πρόταση από κοινού με το επιμελητήριο της περιοχής.

Η κλίμακα θα αφορά σε μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις γι' αυτό και έχουν προβλεφθεί και μεγαλύτεροι προϋπολογισμοί, σημείωσε η κυρία Φωτονιάτα, η οποία εξήγησε ότι να μεν η πρόταση θα είναι μία από το δήμο και τον εμπορικό σύλλογο ή το επιμελητήριο, αλλά ο καθένας από τους δύο συμμετέχοντες στο σχήμα θα διαχειριστεί ένα διακριτό προϋπολογισμό και θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης των παρεμβάσεων που θα προτείνει.

Ο δήμος θα μπορεί να λάβει κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ και ο εμπορικός σύλλογος ή το επιμελητήριο για το δικό του κομμάτι παρεμβάσεων θα διαχειριστεί ένα ποσό 2.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει.

Σημειώνεται ότι προϋποθέσεις συμμετοχής έχουν τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις ακόμη κι αν δεν είναι μέλη του συλλόγου, όπως επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι, ιατρεία, κέντρα αισθητικής κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά στα πληθυσμιακά κριτήρια, για την ηπειρωτική χώρα αφορά σε πόλεις με κατοίκους από 5.000 και πάνω και για τη νησιωτική χώρα πόλεις με 2.500 και πάνω. Δηλαδή το ποσό που θα διαχειριστεί ο εμπορικός σύλλογος ή το επιμελητήριο ανέρχεται, το λιγότερο, στα 100.000 ευρώ και το επιμελητήριο ή ο εμπορικός σύλλογος είναι αυτοί που θα δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης με αλλαγή των προσόψεων, επί τη βάσει μίας αρχιτεκτονικής μελέτης που θα έχει αναθέσει ο δήμος και θα αφορά στην ταυτότητα που θα έχει η περιοχή.

Η κυρία Φωτονιάτα ανέφερε ότι ήδη κάποιοι δήμοι έχουν προκηρύξει πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και για την υλοποίηση της πρότασης θα υπογράψουν οι εμπορικοί σύλλογοι ή τα επιμελητήρια και όλοι οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες θα πρέπει να υπογράψουν τι ακριβώς δεσμεύονται να τοποθετήσουν ή να απομακρύνουν από την εξωτερική όψη της επιχείρησής τους.

open mall 1Ακόμη, στο κοινό σχέδιο το πρώτο βήμα είναι να καθοριστεί η περιοχή παρέμβασης, η οποία θα είναι τουλάχιστον 400 μέτρα, είτε υφιστάμενος πεζόδρομος είτε δρόμος, αλλά στο τέλος της δράσης θα παραδοθούν 400 μέτρα πεζοδρομημένος ή ήπιας κυκλοφορίας δρόμος ή συνδυασμός αυτών των δύο και στο εγχείρημα θα συμμετέχει τουλάχιστον το 70% των επιχειρήσεων που αφορά η παρέμβαση και δεν μπορεί το 70% να είναι λιγότερο αριθμητικά από 50 επιχειρήσεις.

Ο δήμος για το 1,5 εκατ. ευρώ θα κάνει παρεμβάσεις για αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, όπως παρεμβάσεις για τις υποδομές, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, το μικροκλίμα, τη διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ. Σε αυτό το σημείο η κυρία Φωτονιάτα σημείωσε τη συμβολή των «έξυπνων συστημάτων» στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου που θα επιφέρει και μείωση λειτουργικού κόστους για τα έξοδα του δήμου (οδοφωτισμός απορρίμματα κ.λπ.).

Θα πρέπει εμπορικοί σύλλογοι ή επιμελητήρια και δήμοι να προχωρήσουν σε ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα δίνεται η έγκριση όλων για την ιεράρχηση και την αισθητική των έργων που θα γίνουν. «Εάν δεν υπάρξει συνεργασία, μία περιοχή θα χάσει περίπου 2 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου» υπογράμμισε η κυρία Φωτονιάτα.

Τέλος, σημείωσε ότι ο δήμος, για μία πενταετία, θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της δράσης, αλλιώς θα απεντάσσεται το έργο και θα επιστρέφονται τα χρήματα κι αυτό γίνεται για να υπάρχει συνευθύνη για τα έργα που θα γίνουν και να μην εγκαταλειφθούν στην τύχη τους ή να μην απαξιωθούν.

Δήμος Πατρέων και Εμπορικός Σύλλογος συζητούν για την αξιοποίηση της ευκαιρίας που αλλάζει τα δεδομένα

Θετικά,  σε πρώτη φάση,  έδειξε να αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την προοπτική συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας για τη διαμόρφωση ενός Έξυπνου Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου που θα λειτουργεί με προδιαγραφές περισσότερο σύγχρονες και ανταγωνιστικές σε σχέση με αυτές που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Έπειτα από αίτημα του Εμπορικού, προ ημερών πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου Γιώργου Ρωρου με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και στελέχη του Δήμου, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι δυνατότητες και τα ενδεχόμενα συνεργασίας.

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο Δήμος και ο οικείος Εμπορικός Σύλλογος θα καθορίσουν την  περιοχή παρέμβασης, που θα πρέπει να οριοθετείται από εμπορικούς πεζόδρομους, από δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και  να περικλείει πολιτιστικούς χώρους. Ως εκ τούτου,  δεν είναι δεσμευτικό  το νέο Κέντρο να ακολουθεί την οριοθέτηση του προηγούμενου που έχει αναπτυχθεί στην Πάτρα.

Η περιοχή παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό και των δύο.

emporiko kentro patrasΚάθε πρόταση χρηματοδότησης θα περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης μίας ή δύο κατά μέγιστο εμπορικών περιοχών παρέμβασης εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας, στην προκειμένη περίπτωση της Πάτρας.

Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο συζητήθηκαν οι επιλέξιμες δαπάνες, στις οποίες  περιλαμβάνονται: αναπλάσεις πλατειών, κατασκευές πεζοδρομίων, υπογειοποιήσεις καλωδίων κοινής ωφέλειας, αναβάθμιση υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία χώρων στάθμευσης, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού, εγκατάσταση στεγάστρων, εργασίες ανάδειξης των ίδιων των καταστημάτων, παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, free WiFi για τους καταναλωτές-επισκέπτες, φυτεύσεις πρασίνου και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Επίσης, προβλέπονται δαπάνες εκσυγχρονισμού Υποδομών, βελτίωσης κινητικότητας, βελτίωσης μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης, διαχείρισης αστικών αποβλήτων, βελτίωσης προσβασιμότητας. Επιλέξιμες θα είναι και οι ενέργειες ωρίμανσης.

«Οι ερωτήσεις που προκύπτουν είναι αλλεπάλληλες. Ακόμη βρισκόμαστε σε διερευνητικό στάδιο» ανέφερε στον «ΣΕ» ο Γιώργος Ρωρος προεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας

Για την υλοποίησή του θα πρέπει να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ δικαιούχου και συνδικαιούχου και ο δικαιούχος ΟΤΑ θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία 1) αναβάθμιση δημόσιου χώρου και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: 2) προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων έξυπνης πόλης και 3) προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας

Ο  επιλέξιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του δικαιούχου Δήμου Πατρέων ανέρχεται  στο  μέγιστο όριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και επιλέξιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος ή Επιμελητήριο) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000 ευρώ. Ο συνολικός δηλαδή προϋπολογισμός για κάθε πρόταση θα ανέρχεται 1,9 εκατομμύρια ευρώ.


Στόχος είναι μέρος των χρημάτων να διοχετευθεί σε εμπόρους για τη βελτίωση της εξωτερικής εικόνας των καταστημάτων τους (ομοιόμορφα στέγαστρα και πινακίδες στην ελληνική γλώσσα, ομοιόμορφος χρωματισμός κ.λπ.).

«Το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο. Σαφώς και μας ενδιαφέρει, αρκεί να μπορεί να υλοποιηθεί» πρόσθεσε ο κ. Ρώρος, τονίζοντας ότι διαρκώς υποβάλλονται διευκρινιστικά ερωτήματα για μια σειρά από ζητήματα που ανακύπτουν. Ένα από αυτά είναι αν το πρόγραμμα ισχύει κανονικά σε πόλεις όπως η Πάτρα που έχουν ενταθεί στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση [ΟΧΕ] ή ισχύουν  περιορισμοί. «Υπάρχουν πολλά στάδια ακόμη που χρειάζεται να περάσουμε ώστε να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο παρατήρησε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας, επισημαίνοντας ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία το εμπορικό κέντρο της πόλης να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα.

Τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» τα οποία «έρχονται», θέτουν  τις βάσεις για την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ του δήμου, της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Το εγχείρημα αποτελεί ένα στοίχημα για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης στην πόλη της Πάτρας, καθώς για τον εμπορικό κόσμο της.

Ο Συνδικαιούχος, που είναι Εμπορικός Σύλλογος ή Επιμελητήριο, θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».
Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ορίζεται ότι :
 α) Δύνανται  να  συμμετάσχουν  στη  Δράση  και  εμπορικές  επιχειρήσεις  που  βρίσκονται  σε  όροφο,  υπό  την  προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων.
 β) Δύνανται  να  συμμετάσχουν  στη  Δράση  και  λοιπές  επιχειρήσεις  (π.χ.  εστίασης,  ιδιωτικής  εκπαίδευσης,  ιδιωτικά  ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι, θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς.

«Μέσα από τις συνεργατικές δομές που προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπαίνει σε μια νέα εποχή και συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας για κάθε πόλη. Ελπίζουμε να γίνει αποδεκτή η πρότασή μας, ώστε την προγραμματική περίοδο 2014-2020 να ενταχθούν σε αντίστοιχα προγράμματα όλοι οι Εμπορικοί Σύλλογοι σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση» τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

«Ομπρέλα» για το νέο σχήμα με 129 επιχειρήσεις

Ως μια πιλοτική εφαρμογή που αποτέλεσε την «ομπρέλα» για τη νέα μορφή των έξυπνων ανοικτών κέντρων εμπορίου  μπορεί να θεωρηθεί το Open Mall Patras που δημιουργήθηκε το 2016, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν υλοποιηθεί βήματα που να εκπληρώνουν στο σύνολό του τον αρχικό στόχο.

«Πράγματι ελάχιστα πράγματα έγιναν, γιατί δεν υπήρχαν οι πόροι. ¨Ήταν κι αυτό ένα ξεκίνημα» παραδέχεται στον «Σ.Ε» ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας Γιώργος Ρώρος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στην Πάτρα είναι από τα μεγαλύτερα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου που έχουν δημιουργηθεί, καθώς συμμετέχουν 129 επιχειρήσεις του ιστορικού κέντρου.

Τα Open Malls λειτουργούν πιλοτικά σε τέσσερις  πόλεις της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη.

Η ιδέα για τα Open Malls ξεκίνησε το 2012 από την διαπίστωση ότι τα κέντρα των πόλεων, στα οποία συνήθως είναι και τα παραδοσιακά εμπορικά κέντρα δεν είναι τόσο ελκυστικά για τους καταναλωτές λόγω δυσκολίας πρόσβασης, στάθμευσης, σε αντίθεση με τα κλειστά εμπορικά κέντρα που αποτελούν έως και διέξοδο ψυχαγωγίας.

 Ταυτόχρονα από τις έρευνες του ΙΝ.Ε.ΜΥ διαπιστώθηκε, ότι υπό το βάρος της κρίσης, με την αύξηση των κλειστών καταστημάτων και την αύξηση της επισκεψιμότητας στα κλειστού τύπου Mall, η δεύτερη κατηγορία είχε σημαντικά μικρότερη πτώση τζίρου από τα μικρά και μικρομεσαία καταστήματα εάν όχι και αύξηση. Η ΕΣΕΕ ξεκίνησε μία προσπάθεια ανατροπής αυτής της κατάστασης με τα ανοικτά κέντρα εμπορίου.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή από τον Εμπορικό Σύλλογο Πάτρας από την  Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2016.

Στόχος του ήταν η  οργανωμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή του εμπορικού κέντρου, με συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας, ενημέρωσης, πολιτιστικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων.

Στην ουσία το πρόγραμμα συνιστά  μια δικτύωση εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες επρόκειτο να συμμετέχουν σε ενιαία προγράμματα μάρκετινγκ, όπως πακέτα προσφορών και δώρων προς τους καταναλωτές μέλη τους. Το πρόγραμμα προβλέπει και ενέργειες προβολής και δραστηριότητες για την κινητοποίηση των καταναλωτών, κ.ά. όπως αυτές που θα γίνουν μέσα στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Οι καταναλωτές θα μπορούσαν να επωφελούνται, εγγραφόμενοι ως μέλη στις εν λόγω επιχειρήσεις για να απολαμβάνουν αποκλειστικές προσφορές και δώρα ανάλογα με τις αγορές που θα κάνουν στα συγκεκριμένα καταστήματα.

 

Last modified on Monday, 06/05/2019

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας