Η συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης στην τοπική επιχειρηματική αναγέννηση  

vasileiadis lavrentiosτου Λαυρέντιου Βασιλειάδη

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας όσον αφορά την εξέλιξη των βασικών τουριστικών μεγεθών (ταξιδιωτικές εισπράξεις, επισκέψεις, διανυκτερεύσεις) κατά το Α΄ εξάμηνο 2018 καταδεικνύουν τις θετικές προοπτικές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η οικονομία του τουρισμού συμβάλει στη διαμόρφωση του Περιφερειακού ΑΕΠ μόνο κατά 2,5%, όταν ο εθνικός μέσος όρος βρίσκεται στο 10,3%.

Εκτιμώ ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται, τουριστικά, στην αρχή μιας εξελικτικής πορείας όσον αφορά το είδος της τουριστικής ανάπτυξης με το οποίο θα ταυτιστεί την επόμενη 15ετία. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη κάποια δεδομένα, όπως είναι το τι συμβαίνει τουριστικά στην υπόλοιπη χώρα, παρατηρώντας, όμως ταυτόχρονα και το διεθνή ανταγωνισμό, όπως επίσης την υπάρχουσα παραγωγική δομή της Δυτικής Ελλάδας, είναι σημαντικό να αναζητηθούν εκείνες οι επιλογές οι οποίες δεν θα μας εγκλωβίσουν στο μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» το οποίο έχει αποδειχτεί ανεπαρκές να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα σημαντικά προβλήματα απασχόλησης και ανάπτυξης παρόμοιων περιοχών.  

Αντίθετα, οι ειδικές μορφές τουρισμού έχουν αποκτήσει αυξημένη δυναμική κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς οι δυνατότητές τους είτε ως «αυτόνομη» δραστηριότητα είτε ως υποστήριξη για την κύρια μορφή τουρισμού (βλ. ήλιος και θάλασσα) αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο, αφού μπορούν να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο και να συμβάλουν στην άμβλυνση του μόνιμου προβλήματος της εποχικότητας της ζήτησης. Υπέρ των συγκεκριμένων επιχειρημάτων συνηγορεί και η συμπεριφορά των καταναλωτών στην τουριστική αγορά, η οποία σαφώς αλλάζει δραστικά, καθώς γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκοι, επιδιώκοντας μοναδικές εμπειρίες που μπορούν να προσφερθούν με τις ειδικές μορφές τουρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνωρισμένη, πια, στενή διασύνδεση μεταξύ του τουρισμού και της τοπικής παραγωγικής οικονομίας και απασχόλησης,  όπως επίσης και το γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει ένα τεράστιο πολιτιστικό, ιστορικό, θρησκευτικό, φυσικό και αρχιτεκτονικό κεφάλαιο το οποίο παραμένει αναξιοποίητο, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για μια νέας μορφής τοπικής οικονομικής μεγέθυνσης όπου οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή επαρκών προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στα εξειδικευμένα ενδιαφέροντα και ανάγκες των τουριστών που μας επισκέπτονται. 

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία παραγωγής μιας πληθώρας ετερογενών αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποβλέπουν στην ικανοποίηση τόσο των τουριστών, όσο και των μη τουριστών, δημιουργώντας ένα νέο παραγωγικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό οικοσύστημα μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων.  

Ο κ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της ΠΔΕ και Διδάκτωρ Περιφερειακής Ανάπτυξης του London School of Economics and Political Science.

Last modified on Friday, 19/10/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας