Συμφωνητικό Συνεργασίας του ΓΕΩΤΕΕ με τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού

spilaio limnon

Το  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας υπέγραψε Συμφωνητικό Συνεργασίας με το Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού.

Με το εν λόγω Συμφωνητικό Συνεργασίας, καθορίζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων φορέων σε θέματα κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το Εθνικό Πάρκο και το Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού, όπως παροχή επιστημονικής γνώσης και συμβουλών γεωτεχνικού περιεχομένου για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των γεωτόπων στα όρια ευθύνης του Γεωπάρκου, την προστασία των φυσικών μνημείων και της φυσικής κληρονομιάς, για τη χρήση ορθών πρακτικών στις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, τη δασοπονία αλλά και τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα.

Ως Εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή βιολογικής σημασίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που είναι δυνατόν να μεταβάλλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου κανονισμού, η εκτέλεση εργασιών, ερευνών και η άσκηση ασχολιών και δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας.

Ως Γεωπάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές με σαφώς καθορισμένα όρια που έχουν μια αξιοσημείωτη γεωλογική κληρονομιά σε συνδυασμό με μια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η οικολογική αξία της Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού – Βουραϊκού,  όσον αφορά στο χλωριδικό της πλούτο, είναι τεράστια. Η γεωμορφολογία του εδάφους, η διαμόρφωση διαφορετικών οικοσυστημάτων, το υψομετρικό εύρος σε συνδυασμό με την εναλλαγή των εποχών, έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση ποικίλων μικροθέσεων, στις οποίες τα είδη έχουν προσαρμοστεί με εντυπωσιακή εξειδίκευση. Αντίστοιχα αξιόλογη είναι και η πανίδα της περιοχής, περιλαμβάνοντας σημαντικό αριθμό εντόμων, αμφίβιων, ερπετών, πουλιών και θηλαστικών. Τα είδη αυτά αποτελούν μέρος της παγκόσμιας βιολογικής κληρονομιάς και έχουμε ηθική υποχρέωση να τα διαφυλάξουμε.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του του  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, και του προέδρου του Αθανάσιου Πετρόπουλου, το Επιμελητήριο υπηρετώντας το θεσμικό του ρόλο, θα συμβάλλει στην παροχή τεχνογνωσίας και επιστημονικής γνώσης σε θέματα γεωτεχνικού περιεχομένου της Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού – Βουραϊκού, στο πλαίσιο ένταξης της περιοχής στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων υπό την αιγίδα της UNESCO.

Last modified on Tuesday, 09/04/2019

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας