Βασίλης Αϊβαλής Πρόεδρος ΤΕΕ/ΔΕ : Συμμαχίες σε πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης

vasilis aivalis

Ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων»  φιλοξενεί κάθε εβδομάδα τις απαντήσεις προσωπικότητων της Δυτικής Ελλάδος (χωρίς άμεση εμπλοκή με τις εκλογές στην Τ.Α) σε κοινές ερωτήσεις που αφορούν τις προσεχείς Δημοτικές & Περιφερειακές εκλογές στην περιοχή μας. Θεωρούμε ότι έτσι συμβάλλουμε ουσιαστικά σε ένα γόνιμο προεκλογικό διάλογο, που χρειάζεται ο τόπος  μας. Συνεχίζουμε αυτή τη βδομάδα με τον Βασίλη Αϊβαλή Πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος. 

Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα βασικά θέματα υποδομών που θα πρέπει να αναδειχθούν στην τρέχουσα προεκλογική περίοδο από τους υποψήφιους συνδυασμούς στο Δήμο της Πάτρας;

Η πόλη της Πάτρας εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν αναπτυξιακό μαρασμό απόρροια της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας στην οποία είχε περιέλθει η χώρα μας. Έτσι σε μία πόλη που πλέον δεν φημίζεται για την ιδιαίτερη οικονομική ευρωστία ιδιωτικών κεφαλαίων, αντίστοιχη με αυτή που υπήρξε στην αρχή του 20ου αιώνα, έμαθε να πορεύεται κατ’ ακολουθία του γενικότερου κλίματος.

Πλέον, απλές και αυτονόητες δράσεις του Δήμου έγιναν σημαντικές για τους πολίτες, είτε διότι ο Δήμος έκανε τα καθημερινά απλά και αυτονόητα, τα οποία όμως δεν γίνονταν στο πρόσφατο παρελθόν, λόγω αστοχιών που υπήρξαν και όλοι γνωρίζουμε, είτε γιατί μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο απραγίας κάθε κρατικού μηχανισμού αυτά τα μικρά και απλά έμοιαζαν σημαντικά στο οπτικό πεδίο του κάθε πολίτη.

Όμως μια πόλη για να μπορέσει να αλλάξει το ρου της ιστορίας της θα πρέπει να προτεραιοποιήσει την ανάπτυξη των υποδομών της. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους ότι για να μπορέσει να υπάρξει δυναμική ανάπτυξης σε μια περιοχή θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δημιουργία αντίστοιχων υποδομών.

Στην πόλη μας έχουμε πολλά χρόνια να δούμε να υλοποιούνται σημαντικά τεχνικά έργα υποδομών, γεγονός που επιβάρυνε με μια επιπρόσθετη υστέρηση την πόλη.

Την επόμενη πενταετία στην Πάτρα αναμένεται και πρέπει να πραγματοποιηθούν σημαντικά και μεγάλα έργα υποδομών, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο. Έργα τα οποία θα αλλάξουν τόσο το πρόσωπο της πόλης μας όσο και τον τρόπο ζωής των πολιτών.

Τέτοια σημαντικά έργα είναι:

 • Η ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου της πόλης από τις εκβολές του Διακονιάρη μέχρι την περιοχή της πλαζ.
 • Η υλοποίηση των σχεδίων για αναπλάσεις εντός της πόλης στα πλαίσια του έργου της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
 • Η άμεση αντιμετώπιση του θέματος των απορριμμάτων με:
 • Δημιουργία εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στου Φλόκα σύμφωνα με το δημοτικό (τοπικό), αλλά και τον περιφερειακό σχεδιασμό.
 • Ενίσχυση της Ανακύκλωσης με ταυτόχρονη δημιουργία ολοκληρωμένων δομών και δράσεων.
 • Η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης για την κάλυψη όλων των Καλλικρατικών ενοτήτων του Δήμου Πατρέων.
 • Η αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας διύλισης του βιολογικού καθαρισμού της πόλης, με ταυτόχρονη επέκταση του και με σκοπό την ελαχιστοποίηση διοχέτευσης αδιύλιστων αστικών λυμάτων στο περιβάλλον.
 • Ο μετασχηματισμός της ΔΕΥΑΠ σε μία Διαδημοτική ΔΕΥΑ με ανάληψη της διαχείρισης του φορέα του φράγματος εξασφαλίζοντας στην πόλη της Πάτρας ικανοποιητική ποσότητα και ποιότητα πόσιμου νερού.
 • Η άρση του ενεργειακού αποκλεισμού της περιοχής με την έλευση του φυσικού αερίου στην περιοχή, μέσω της άμεσης συμβολής και στήριξης της προσπάθειας που κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η υλοποίηση της αξιόλογης πρωτοβουλίας αξιοποίησης του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου ως αποτέλεσμα αγαστής συνεργασίας α΄& β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης, δράση η οποία δύναται να μετασχηματίσει όλη την ευρύτερη περιοχή μετατρέποντας την σε ένα διοικητικό, πολιτιστικό και τεχνολογικό κέντρο.

Αυτά ίσως να είναι μερικά από τα σημαντικότερα έργα υποδομών για τα οποία πρέπει να δεσμευτεί η νέα Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει, αλλά και να αναφερθεί στον τρόπο και στη μεθοδολογία όπου θα εφαρμόσει, για να τα υλοποιήσει.

Ένα πάντως είναι σίγουρο, με δεδομένο ότι όλα αυτά τα έργα υποδομής είναι μεγάλα έργα και απαιτούν ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις για την υλοποίησή τους θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή να είναι apriori ανοιχτή και με διάθεση συνεργασίας με το σύνολο των πολιτών και των φορέων της περιοχής. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας δηλώνει παρών ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, ώστε  να συμβάλει στην υλοποίηση των ανωτέρω, προσφέροντας στη βελτιστοποίηση της καθημερινότητας του κάθε συμπολίτη μας, αλλά και της ευρύτερης εικόνας της πόλης μας.

Ο ισχύον εκλογικός νόμος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οδηγεί στην υποχρεωτική μετεκλογικά ανάπτυξη συνεργασιών και συμμαχιών.  Είναι κατά τη γνώμη σας εφικτή μια τέτοια εξέλιξη και τι ειδικότερο αναμένει ο τεχνικός κόσμος από τους επόμενους τοπικούς άρχοντες;

Η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης τους. Η μη ύπαρξη ισχυρών πλειοψηφιών δημιουργεί την ανάγκη για ευρύτερες συνθέσεις οι οποίες σκοπό έχουν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε πλειοψηφικές συμμαχίες προκειμένου να διοικηθεί εύρυθμα και δημιουργικά ο τόπος. Συμμαχίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο προγραμματικού πλαισίου και σε πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ των παρατάξεων και κατ’ επέκταση συμβούλων.

Προφανώς το να συμβεί αυτό δεν είναι ούτε εύκολο αλλά ούτε κατ’ ανάγκη υποχρεωτικό. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι επιθυμητό και προεξέχοντα ρόλο σε αυτό έχουν οι επικεφαλής των παρατάξεων.

Αν το ευκταίο δεν συμβεί, η διοίκηση θα πραγματοποιείται από μία αρχή μειοψηφίας η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα προκειμένου να υλοποιήσει το έργο της και τις προγραμματικές της δεσμεύσεις.

Επομένως σε ένα τέτοιο αυτοδιοικητικό πλαίσιο αυτό που αναμένει ο τεχνικός κόσμος από τους επόμενους άρχοντες της περιοχής δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από αυτό που περιμένει ο κάθε πολίτης της, όπως:

 • Όραμα
 • Μακροπρόθεσμους και υλοποιήσιμους στόχους
 • Μεγαλοψυχία στα δύσκολα
 • Αξιοποίηση των θεσμοθετημένων συμβούλων της πολιτείας
 • Υλοποίηση των προγραμμάτων τους
 • Πνεύμα συνεργασίας με παρατάξεις, θεσμούς, φορείς, κλπ
 • Ανιδιοτέλεια και Ηθική
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια στις προεκλογικές δεσμεύσεις.
 • Απαίτηση για μέγιστη συμμετοχή στα όργανα
 • Μέγιστη συνέπεια στις υποχρεώσεις τους
 • Προτεραιότητα στο καλό όλων και όχι κάποιων.

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον επιθυμούμε να αλλάξουμε την ρότα της περιοχής μας προς ένα καλύτερο μέλλον, θα πρέπει σε αυτή να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν σημαντικά τεχνικά έργα τα οποία, υπό προϋποθέσεις, δύναται να ανοίξουν νέες οδούς προόδου και ευημερίας για το σύνολο των πολιτών της περιοχής μας. Η υλοποίηση, ο έλεγχος και ο σχεδιασμός γίνεται βέλτιστος όταν η εκπροσώπηση του επιστημονικού τεχνικού κόσμου γίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

Θεωρείτε ότι κινητοποιούνται ως υποψήφιοι στους δεκάδες συνδυασμούς οι ικανότεροι αυτού του τόπου;

Η εφαρμογή της απλής αναλογικής είναι ένα σύστημα το οποίο δεν ευνοεί τις προεκλογικές συνεργασίες. Αντίθετα επιβάλει τις μετεκλογικές, προκειμένου στο κάθε όργανο να υπάρξει πλειοψηφία απόρροια της οποίας να είναι η σταθερότητα και ευρυθμία του οργάνου προκειμένου να παραχθεί έργο στην περιοχή.

Η μη ύπαρξη προεκλογικών συνεργασιών έχει σαν αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στη τοπική αυτοδιοίκηση, να υπάρχει μία πληθώρα υποψηφίων διεκδικητών του θώκου. Στην έντονη αλλά και πολλές φορές ψυχοφθόρα αυτή προσπάθεια, είναι η προσέλκυση μιας πλειάδας συμβούλων οι οποίοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι άριστοι αλλά οι αρεστοί.  Άλλωστε οι άριστοι ουδέποτε ήταν ιδιαίτερα αρεστοί στους υπολοίπους μη αρίστους και επομένως δεν θα μπορούσαν να προσελκύσουν πολλές ψήφους, και το ζητούμενο σε πρώτη φάση για κάθε επικεφαλής υποψήφιο,  είναι η ψήφος του συμπολίτη του.

Από την άλλη βέβαια πλευρά, οι άριστοι ήταν και είναι πάντα οι αρεστοί των επικεφαλής μιας και κοσμούν τα ψηφοδέλτια τους και γίνονται σημεία αναφοράς στα λόγια των συμπολιτών τους. Αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένα ψηφοδέλτιο αρίστων δύσκολα θα ήταν πλειοψηφικό, μάλλον το αντίθετο. 

Επομένως το καλύτερο συνολικά για τους υποψηφίους είναι ένα μείγμα ικανών και μη οι οποίοι όμως θα τους εξασφαλίσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εκλόγιμο ποσοστό. Αυτό βέβαια είναι η καλή περίπτωση όταν υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι. Διότι όταν δεν υπάρχουν, τα ψηφοδέλτια των επικεφαλής υποψηφίων γίνονται «οικογενειακή» υπόθεση προκειμένου να συμπληρωθούν και να είναι πλήρης και αυτό είναι απογοητευτικό  για τον πρώτο την τάξη του ψηφοδελτίου, αλλά και αποτρεπτικό για το ψηφοφόρο που πιθανόν γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής.

Δείτε την εικόνα της συνέντευξης οπως δημοσιεύθηκε στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της εφ."Σύμβουλος Επιχειρήσεων" στις 26/4/2019 

vasilis aivalis 26

 

Last modified on Friday, 26/04/2019

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας