Δημιουργώντας αξίες για τους νέους

titanesΣε ένα  ειδικό  τεύχος – αφιέρωμα το περιοδικό ΤΙΤΑΝΕΣ συνο­ψίζει και  αποτυπώνει τη φιλοσοφία και τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, στην Ελλάδα και (ενδεικτικά) σε άλ­λες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, προκειμένου να παρέχει αποτελεσματική αρωγή στους νέους ανθρώπους που αγωνιούν για το επαγγελματικό μέλλον τους.

Στο εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης διαβάζουμε σχετικά:

Τα τελευταία χρόνια, εύλογα, γίνεται πολύς λόγος για την ανάγκη στήριξης των νέων ανθρώ­πων ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να εξελιχθούν μέσα σε μια περίπλοκη, πλέον, και συχνά αποθαρρυντική αγορά εργασίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μεγάλες εταιρίες και οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να τους βοηθήσουν να διεκδικήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και, συνεπώς, προσωπικής ανάπτυξης.

Μόνο που η ανάγκη αυτή προϋπήρχε της κρίσης. Γι’ αυτό και, ήδη, από τη δεκαετία του ’80, ο ΤΙΤΑΝ είχε εντάξει, στις κοινωνικής ευαισθησίας δράσεις του, ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την κατάρτιση των νέων. Σε μια εποχή που η τεχνολογία δεν είχε δείξει ακόμη την απέραντη δυναμική της, η Εταιρία αναζητούσε καινοτόμες λύσεις, που θα βοηθούσαν τα παιδιά να αναπτύξουν απαραίτητες δεξιότητες, να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους επαγγελματίες και να στηρίξουν, με τη σειρά τους, το μέλλον του τόπου μας.

titanes2Από τότε έως σήμερα, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Ο ΤΙΤΑΝ, όμως, παρέμεινε προσηλωμένος στη δέσμευσή του να βρίσκεται με ποικίλους τρόπους στο πλευρό των νέων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει για να θέσει στη διάθεσή τους τα καταλληλότερα εφόδια και τις καλύτερες ευκαιρίες. Πολύτιμοι σύμμαχοι σ’ αυτήν την προσπάθεια δημιουρ­γίας μιας ευρύτερης κουλτούρας εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα σ’ ένα διαρκώς μετα­βαλλόμενο περιβάλλον, παραμένουν, αντίστοιχα, και οι εργαζόμενοι στην Εταιρία, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά και με μεγάλη προθυμία το χρόνο και την εμπειρία τους.

«Εργαλεία» για την εμπέδωση αυτής της κουλτούρας είναι μια σειρά προσεκτικά σχεδιασμέ­νων προγραμμάτων, που θέτουν τα θεμέλια διευρυμένων γνώσεων, συμβάλλουν στις επιλο­γές στόχων και επαγγελματικής κατεύθυνσης και παρέχουν στους νέους την πολύτιμη δυνα­τότητα εφαρμογής των γνώσεων στην πράξη.

Σ’ αυτούς είναι αφιερωμένοι οι Τιτάνες που κρατάτε στα χέρια σας: τους αυριανούς επαγ­γελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, εφευρέτες, οραματιστές, ηγέτες της κοινωνίας, που χρειάζονται τον απαραίτητο «εξοπλισμό», ώστε όχι μόνο να κατακτήσουν το μέλλον αλλά και να το βελτιώσουν θεαματικά.

Και κάτι ακόμη: κανένα αύριο δεν μπορεί να είναι καλύτερο από το χθες αν δεν στηρίζεται σε αρχές και αξίες που να συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα και την προκοπή με το ήθος, την ακεραιότητα και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον. Γι’ αυτό και το κύριο «κληροδότημα» που αφήνει καθημερινά ο ΤΙΤΑΝ στους νέους ανθρώπους που τον τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, είναι η προτροπή να πιστέψουν ότι, με οδηγούς το όραμα, την άοκνη προσπάθεια και την αγάπη γι’ αυτό που κάνουν, μπορούν ένας-ένας χωριστά και όλοι μαζί να αλλάξουν πραγματικά τον κόσμο.

Το περιεχόμενό του τεύχους χωρίζεται σε ενότητες, οι οποίες αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το στιβαρό οικοδόμημα που έχει δημιουργήσει η Εταιρία για να στεγά­σει και να τροφοδοτεί τα όνειρα των νέων.

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει προ­σεχτικά επιλεγμένα εκπαιδευτικά προ­γράμματα, που αποτελούν τα θεμέλια της γνώσης η οποία είναι απαραίτητη για να διευρύνει τους ορίζοντες των νέων και να τους βοηθήσει να ονειρευτούν το μέλλον τους. Προγράμματα τα οποία ακολουθούν με συνέπεια την πολύ σημαντική σύγχρο­νη τάση, βάσει της οποίας οι εκπαιδευτικές δράσεις πρέπει να είναι πιστές στο πνεύμα του STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) -την αλληλεπίδραση των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.

Σ' αυτό δίνουν σήμερα προτεραιότητα όλοι οι σχετικοί φορείς, αναγνωρίζοντας ότι η διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραί­τητη προκειμένου να αναπτύξουν οι νέοι πολύτιμες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέ­ψη, η έφεση προς την καινοτομία, η δημι­ουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας.

Η δεύτερη ενότητα αφορά σε προγράμ­ματα που παρέχουν σημαντικά εφόδια ώστε να επιλέξουν οι νέοι τους στόχους τους, τον προσανατολισμό τους και, τελικά, την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν για να μετατρέψουν τα όνειρά τους σε πραγματικότητα της ζωής τους.

Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στο πιο πολύτιμο εφόδιο που είναι η εμπειρία, η οποία τους επιτρέπει να αναπτύξουν στην πράξη τις δεξιότητές τους και να έχουν επαφή με το εργασιακό περιβάλλον.

Σε κάθε ενότητα περιγράφονται οι δρά­σεις τις οποίες διοργανώνει -ή στις οποίες συμμετέχει- ο ΤΙΤΑΝ ενώ η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητά τους σχολιάζο­νται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους -είτε τα στελέχη που τις πλαισίωσαν είτε τους φοιτητές και φοιτήτριες που συμ­μετείχαν σ' αυτές.

Από την περασμένη χρονιά, μάλιστα, «ομπρέλα» στις πρωτοβουλίες του Ομίλου για τους νέους αποτελεί μια πολύ φιλό­δοξη πανευρωπαϊκή συμφωνία, που έχει στόχο να εδραιώσει συνεργασίες, μέσα από τις οποίες θα ανοίξουν θέσεις εργα­σίας και θα στηριχθούν τα νεανικά όνειρα στην πράξη.

Last modified on Tuesday, 25/07/2017

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας