ΠΑΣΕΒΙΠΕ : Ευκαιρία ανατροπής των κακώς κειμένων στις Βιομηχανικές περιοχές

pasevipe 03.07

Φραγμό στην περαιτέρω αποβιομηχανοποίηση της χώρας μπορεί να βάλει ο νόμος 4605/2019 που ψηφίστηκε πρόσφατα, όπως υποστηρίζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ).

Το βασικό συμπέρασμα της συνέντευξης Τύπου που έδωσε την περασμένη Τετάρτη  ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, κ. Πέτρο Μαντά, είναι ότι ο νέος νόμος αναμένεται να εξυγιάνει τις στρεβλώσεις και υπερβολικές χρεώσεις που προέκυψαν από την ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ, η οποία διαχειρίζεται κατ' ανάθεση τις δομές και υπηρεσίες των βιομηχανικών περιοχών ΒΙΠΕ της χώρας.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν επίσης ο κ. Αντώνης Μεταξάς, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες», στην οποία ανετέθη η νομική εκπροσώπηση επιχειρήσεων μελών του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, καθώς και ο κ. Μανώλης Μπαλτάς δ/νων σύμβουλος Re.De-Plan AE και επιστημονικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Όπως τονίστηκε  ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ έχει καταφύγει στη Γενική Διεύθυνση Aνταγωνισμού της ΕΕ για να εξεταστεί, αν υπάρχει θέμα παράνομης κρατικής ενίσχυσης προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, μια ιδιωτική κερδοσκοπική πλέον επιχείρηση. Σύμφωνα με διαδικασίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναμένεται η εξέταση της υπόθεσης έως το φθινόπωρο. Σημειώνεται ότι ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ εκπροσωπεί περίπου 1000 επιχειρήσεις που λειτουργούν στις ΒΙΠΕ, το συντριπτικό ποσοστό των οποίων δεν αναγνωρίζει τις χρεώσεις που τους γίνονται. Σοφό θα είναι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ να πει πόσες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν και είναι ενήμερες. Θα βγουν μετρημένες στα δάχτυλα.

Ειδικά μετά το 2013, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ χρεώνει πανελλαδικά υπέρογκα και αδικαιολόγητα ποσά για τη διαχείριση που προσφέρει (π.χ. 10% για αποθεματικά ετησίως και 20% εγγυημένου περιθωρίου επί των δαπανών) στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να πληρώσουν, να καταφεύγουν στα δικαστήρια και να κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο. Ήδη μετρούνται επιχειρήσεις όπου η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ έχει διακόψει ή απειλεί να διακόψει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σαν εκβιαστικό μέσο που της επιτρέπει ο παρόν νόμος 3982/11. Αυτή η πρακτική, ενώ οι υποθέσεις ακόμα εκκρεμούν νομικά, οδηγεί σε κλείσιμο με απώλεια θέσεων εργασίας, φόρων και εισφορών για το Δημόσιο και εντείνει την αποβιομηχάνιση.

Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ ζητά να αναλάβει η πολιτεία ουσιαστικό ρόλο και εποπτεία στη διαχείριση και ανάπτυξη των βιομηχανικών πάρκων. Οι ΒΙΠΕ είναι μοχλός και δομή ανάπτυξης που δεν μπορεί να τη διαχειρίζεται μια μοναδική και προστατευμένη ΑΕ. Πρόσφατες εξελίξεις με την αυτοδιαχείριση και ιστορικά στοιχεία συνηγορούν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εμπλακούν στη διαχείριση των πάρκων, όπως στις ΒΙΠΕ Βόλου και Κιλκίς.

Μάλιστα, όπως προσθέτει ο κ. Π. Μαντάς «στα τελευταία δύο έτη που η Α' ΒΙΠΕ  Βόλου έχει προχωρήσει σε αυτοδιαχείριση έχει βελτιώσει της εισπραξιμότητά της από κάτω του 40% επί ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ σε 90% ενώ μείωσε κατά 30% τουλάχιστον το κόστος υπηρεσιών εντός 18 μηνών». Προσθέτει ότι «οφείλει η Πολιτεία να προχωρήσει σε διαχειριστικό έλεγχο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ για το ύψος και την μεθοδολογία των χρεώσεων». Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ από το 2015 έχει τριπλασιάσει τις πωλήσεις της στον ισολογισμό της εν μέσω αποβιομηχάνισης απομυζώντας σημαντικούς πόρους από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις χωρίς καμία ανταποδοτικότητα ή αιτιολόγηση των δραστικών αυξήσεων των χρεώσεών της.

Επιπλέον, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ ζητά ελαστικότερους και ευνοϊκότερους όρους για την πραγματοποίηση των αυτοδιαχειρίσεων που θα συνοδεύονται με δεσμεύσεις της πολιτείας, π.χ. μέσω προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση απαραίτητων δομών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδιαχείρισης ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ προτείνει ένα πλέγμα προστασίας εκτός του εποπτικού ρόλου της Πολιτείας. Η εισαγωγή ανταγωνισμού στις αναθέσεις διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών, όπως με τις διαχειρίσεις πολυκατοικιών σαν ένα απλοϊκό παράδειγμα, με κύριο εντολέα τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις που είναι, υπόψη, ιδιοκτήτες γης και όχι φιλοξενούμενοι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

Καταλήγοντας ο κ. Π. Μαντάς, τόνισε ότι ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ, στα δύο έτη λειτουργίας του έχει ενημερώσει φορείς και παρατάξεις για τις εξοντωτικές και μη αποδοτικές χρεώσεις που λαμβάνει για τις υπηρεσίες στις ιστορικές βιομηχανικές περιοχές και αναμένει να βρεθεί μια λύση, ειδικά με τη ψήφιση του νέου νόμου, του οποίου οι προβλέψεις ελπίζει να εφαρμοστούν άμεσα με τη νέα διοίκηση και ευελπιστεί σε μια συμβιβαστική λύση με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το υπόβαθρο της σημαντικότατης προβληματικής για τις εγκατεστημένες στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες συγκροτούν ζωτικό τμήμα του εναπομείναντος παραγωγικού ιστού της χώρας, εν συντομία:

- Η ΕΤΒΑ ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1964. Σκοπός της ιδρύσεως της ΕΤΒΑ ήταν η υποβοήθηση της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ελλάδας μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επενδύσεων και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία των πρώτων ΒΙΠΕ, δημιουργήθηκε το 1965 με το ν.4458/65. Το 1966, ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ, η Ανώνυμη Εταιρεία Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης Βιομηχανικών Περιοχών η οποία έβαλε τα θεμέλια για την δημιουργία των πρώτων ΒΙΠΕ της χώρας. Το 1968 ο φορέας έπαψε και επέστρεψε τις αρμοδιότητές του στην ΕΤΒΑ. Το 1979 ιδρύθηκε από την ΕΤΒΑ, η ΒΙΠ – ΕΤΒΑ Α.Ε. με σκοπό το τεχνικό σκέλος ανάπτυξης των Βιομηχανικών Περιοχών. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με την απόσχιση του Κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών από την ΕΤΒΑ bank, κατά την εξαγορά της από τον Όμιλο Πειραιώς. Ανήκει στον Όμιλο Πειραιώς με συμμετοχή κατά 35% του Ελληνικού Δημοσίου και πλέον στο ΕΕΣΥΠ («Υπερταμείο»).

Δυστυχώς, το τέλος του «κρατικού παρεμβατισμού», όπως εορτάστηκε τότε, καταλήγει 15 χρόνια μετά να μεταλλάσσεται σε ισχυρό μονοπώλιο που απειλεί ΜμΕ της περιφέρειας. Προστατευμένο μάλιστα με νομοθετικές διατάξεις τόσο ισχυρές ώστε οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν επανειλημμένα να αναγνωριστούν οι υπερβολικές δαπάνες που καλούνται να καλύψουν ακόμα και όταν αυτές συμπεριλαμβάνουν καταχρηστικές μονομερείς χρεώσεις ή αθεμίτως εγγυημένη κερδοφορία και εν δυνάμει παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την μονοπωλιακή ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Ο Ν.3982/2011 έδωσε τη δυνατότητα να καταρτίσει η ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ΑΕ μονομερείς κανονισμούς λειτουργίας χωρίς να διασφαλίζεται με ουσιαστικό τρόπο η σύμφωνη γνώμη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων που εν μέσω μιας δεινής επιχειρηματικής πραγματικότητας εκλήθησαν να συμμετάσχουν σε μια διαβούλευση χωρίς αντίκρισμα και δικλείδες ασφαλείας συνδιαμόρφωσης ενός κοινού μέλλοντος αμοιβαίας ωφέλειας. Το μέλλον που χαράχθηκε ήταν στην πράξη ένα πλαίσιο προστασίας των συμφερόντων και της κερδοφορίας μιας μοναδικής ΑΕ έναντι εκατοντάδων άλλων παραγωγικών επιχειρήσεωντης Ελληνικής περιφέρειας.

- Αποτέλεσμα των αποτυχημένων αποπειρών συνεννόησης με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ  ΑΕ έκτοτε, είτε μεμονωμένων πληγεισών επιχειρήσεων ή αποδυναμωμένων, λόγω αποβιομηχάνισης, τοπικών συνδέσμων εγκατεστημένων, ήταν να συγκροτηθεί το 2016 ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ με στόχο την ανάδειξη του δομικού αναπτυξιακού θέματος της διαχείρισης των ΒΙΠΕ από ένα μονοπώλιο.

Με τη ψήφιση του Ν.4605/19 δημιουργείται μια νέα ευκαιρία και δυνατότητα για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις ΒΙΠΕ, για την ανατροπή των κακώς κειμένων στους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις, χωρίς μονοπωλιακές δεσμεύσεις και δεσποτικές συμπεριφορές εναντίον των επιχειρήσεων, οπού αυτό διαπιστωθεί. Αυτό είναι το πλαίσιο που θέτει ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ στη νέα Κυβέρνηση, περιμένοντας με αγωνία την αντίδραση της.

ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ : Οι χρήστες χρωστούν πάνω από 30 εκ. ευρώ

Στο μεταξύ σε συνέντευξη της ΕΤΒΑ –ΒΙΠΕ που προηγήθηκε αυτής του ΠΑΣΕΒΙΠΕ  ο επικεφαλής της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Αθανάσιος Ψαθάς ανέφερε ότι  ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 30 εκατ. ευρώ έχουν 700 εταιρείες-χρήστες στις κατά τόπους βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) της χώρας. Κατά μέσον όρο, όπως σημείωσε  ο κ. Ψαθάς, η εταιρεία εισπράττει το 50% έως 60% των τιμολογούμενων υπηρεσιών.

Να σημειωθεί ότι όπως αναφέρθηκε και στην συνέντευξη του ΠΑΣΕΒΙΠΕ οι εταιρείες-χρήστες των υπηρεσιών ΒΙΠΕ στρέφονται νομικά κατά της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κατηγορώντας την για υπέρογκες και στρεβλές χρεώσεις. Μάλιστα, έχουν υποβάλει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επ’αυτού ο κ. Ψαθάς ανέφερε ότι  όλες οι υποθέσεις τελεσιδικούν υπέρ της. Οπως ανέφεραν τα στελέχη της, πάνω από 100 υποθέσεις έχουν κριθεί στα δικαστήρια της χώρας υπέρ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Ο κ. Ψαθάς αναφέρθηκε ακόμη στην κρατική ΕΤΒΑ που στο παρελθόν είχε διαγράψει χρέη των εγκατεστημένων βιομηχανιών ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορούσε τόσο οφειλές κοινοχρήστων προς τον διαχειριστή των βιομηχανικών πάρκων, αλλά και δάνεια της ΕΤΒΑ προς τις επιχειρήσεις. Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι το φαινόμενο αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Last modified on Friday, 05/07/2019

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας