Ως αρνητικός πρόδρομος δείκτης για τα επίπεδα της ύφεσης στο τρίτο τρίμηνο 2020 μπορεί να χαρακτηριστούν τα στοιχεία για την εξέλιξη του τζίρου της βιομηχανίας τον Αύγουστο, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική αρχή ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019, παρουσίασε μείωση 15,1% έναντι μείωσης 8,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2020, παρουσίασε μείωση 21,4%. Ο δε μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2018 – Αυγούστου 2019, παρουσίασε μείωση 10,1%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του γενικού δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά 21,4% τον μήνα Αύγουστο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2020, προήλθε κυρίως από τη μείωση κατά 33,4% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων – λατομείων και από τη μείωση κατά 21,2% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.