Ακολουθούν σκηνές από τις 3 μέρες της βασικής μάχης και της ναυμαχίας στο Αρτεμίσιο, στις οποίες εκτός της τοπογραφίας δίνονται στοιχεία για του εξοπλισμούς των αντίπαλων στρατευμάτων.

Παρακολουθήστε το βίντεο

Σκηνοθεσία: Martin Andrée
Σενάριο: Martin Andrée, Παύλος Κουλούρης, Ιωάννης Αρβανίτης
Αφήγηση: Νέστορας Κοψίδας
Μουσική: Κατερίνα Παπαδά, Αποστόλης Οικονόμου
Γραφικά 3D/2D: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Μοντάζ: Λουκάς Τουλιάτος
Ιστορική και Επιστημονική Επιμέλεια: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Παραγωγή: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

πηγή: difno.gr
#pgnews
#ΜΑΤΙΕΣΣΤΟΠΑΡΕΛΘΟΝ